PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

      W trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Korycinie, 16 września 2011 r. odbył się próbny alarm przeciwpożarowy.
O godzinie 830 uczniowie usłyszeli alarmowe dzwonki powtarzające się w krótkich odstępach czasu. Był to sygnał mówiący o zagrożeniu przeciwpożarowym. Nauczyciele  wraz z uczniami bardzo sprawnie opuścili budynek szkoły, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia,  udając się w wyznaczone miejsce.
Po sprawdzeniu obecności, przekazali Dyrektor szkoły informacje o stanie liczebnym klas. Pani Dyrektor przypomniała wszystkim zasady postępowania w czasie zagrożeń.
Akcja ewakuacyjna przebiegła sprawnie i w wyznaczonym czasie.
     Przeprowadzony alarm był sprawdzianem umiejętności dla całej szkoły w wypadku zagrożenia. Miejmy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.