UWAGA  NAUCZYCIELE !

 

 

Zasady postępowania w razie ogłoszenia alarmu w szkole:

 

 

1.    Wziąć dziennik lekcyjny i ustawić klasę w kolumnie dwójkowej  przy drzwiach.

 

2.  Wyjść na korytarz i sprawdzić czy można wyprowadzić klasę.

 

3.  Wyprowadzić uczniów z klasy na zewnątrz budynku szkolnego (należy zrobić to szybkim

 

 marszem, a nie biegiem).

 

4.  Po wyprowadzeniu uczniów przejść na boisko szkolne i sprawdzić obecność.

 

5.  W razie braku ucznia zgłosić to  dyrektorowi szkoły  lub osobie prowadzącej akcję alarmową.

 

6.  Udać się w miejsce wyznaczone przez dyrektora szkoły lub osobę prowadzącą akcję

 

 alarmową.

 

7.  Dziennik lekcyjny należy mieć cały czas przy sobie oraz w pełni nadzorować podległych

 

sobie uczniów.

 

 

t: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">