Do rodziców       Grypa sezonowa

 

 

Profilaktyka grypy.

W związku z niepokojącym wzrostem zachorowań na grypę w powiecie sokólskim i łatwością rozprzestrzeniania się wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce przypomina o zachowaniu podstawowych zaleceń higienicznych w życiu codziennym.

Pamiętajmy o:

ü      przestrzeganiu zasad higieny oddychania – zasłanianiu ust i nosa w czasie kaszlu i kichania chusteczką jednorazową, lub zgięciem łokcia ,

ü       przestrzeganiu zasad higieny rąk – częstym myciu rąk mydłem i ciepłą wodą, a w podróży chusteczkami higienicznymi nasyconymi roztworem alkoholu lub żelem do rąk ,

ü      niedotykaniu rękoma oczu, nosa i ust,

ü      unikaniu bliskiego kontaktu „twarz w twarz” i podawania rąk,

ü       ograniczeniu przebywania w dużych skupiskach ludzkich ( centrach handlowych, kinach),

ü      utrzymaniu w czystości często używanych przedmiotów ( telefonów, pilotów, klamek, klawiatury komputera),

ü      skorzystaniu ze szczepień ochronnych przeciw grypie już w okresie jesiennym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań
w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

 

 


Grypa jest chorobą wywoływaną przez wirusa grypy i nie powinna być mylona ze zwykłym przeziębieniem..

Zwykle o rozpoznaniu rozstrzyga obraz kliniczny, który jest dość charakterystyczny dla każdej z chorób..

Przy grypie  występują dreszcze i gorączka 39-39,50C, do których szybko dochodzą bóle, zwłaszcza pleców i nóg oraz później głowy. Bólom głowy mogą towarzyszyć bóle w oczodołach i światłowstręt. Następnie pojawiają się objawy ze strony układu oddechowego – ból gardła, uczucie palenia w klatce piersiowej, kaszel i (nie zawsze) katar. Chory od początku czuje się wyczerpany, a u dzieci mogą wystąpić nudności. Te objawy trwają zwykle do 3 dni, choć gorączka może utrzymywać się do 5 dni, a zmęczenie i wzmożona potliwość nawet do kilku tygodni.

Głównymi objawami przeziębienia są katar i pieczenie w nosie lub w gardle. Często pojawia się kaszel i czasem niewysoka gorączka. Przeziębienie trwa do 10 dni, kaszel może utrzymać się do 2 tygodni.

Grypa znacznie częściej niż przeziębienie wywołuje powikłania, które są zazwyczaj o wiele gorsze niż sama choroba i mogą pozostawić trwałe skutki.

Najczęściej powikłania grypy mają postać zapalenia płuc lub oskrzeli. Niebezpieczne są także powikłania ze strony układu krążenia w postaci zapalenia mięśnia sercowego . Grypa może spowodować zaostrzenie niewydolności nerek Ważna grupa powikłań dotyczy układu nerwowego – można tu wymienić m.in. zapalenia mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowych,, oraz narządu słuchu prowadzącego do głuchoty zwłaszcza u dzieci.

Powikłania grypy dotykają około 6% chorych i rozwijają się najczęściej u ludzi starszych, małych dzieci i osób cierpiących na schorzenia przewlekłe..

Zwykłym leczeniem zarówno w przypadku grypy, jak i przeziębienia jest „wyleżenie” choroby – układ immunologiczny organizmu w przeważającej większości przypadków jest w stanie zwalczyć wirusy przeziębienia i grypy.

Układ odpornościowy należy wzmocnić przez odpowiednia dietę, ilość wypoczynku i snu..

W związku z niepokojąco rosnącymi zachorowaniami na grypę w powiecie sokólskim i łatwością rozprzestrzeniania się wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce  przypomina o zachowaniu podstawowych zasad higieny w życiu codziennym.

W powiecie sokólskim zarejestrowano od 1.01.2013 do 15.01.2013 już 919 zachorowań na grypę podczas gdy w ostatnim kwartale 2012 roku były 144 zachorowania.

Ulotki…….