Biblioteka Zespołu Szkół w Korycinie zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie na najciekawszy projekt realizowany w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

28 maja 2010 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu na najciekawszy projekt realizowany w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Nasza biblioteka zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

Gimnazjaliści pod opieką nauczyciela bibliotekarza p. Barbary Szypulskiej i przy współpracy z p. Celiną Baranowską i p. Małgorzatą Glińską zrealizowali projekt edukacyjny, efektem którego było wydanie książki „Znaki wiary i pamięci. Dokumentacja i rejestracja krzyży i kapliczek Ziemi Korycińskiej” oraz zorganizowanie wystawy rysunków Małgorzaty Lengiewicz. Jury doceniło zaangażowanie i ogromny wkład pracy uczniów i nauczycieli  realizujących całość przedsięwzięcia. W uzasadnieniu werdyktu napisano m.in.: „Zdecydowanie wyróżniającym się projektem była praca przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Korycinie.  Jury bardzo wysoko oceniło wartość merytoryczną i edukacyjną  tego jakże rozbudowanego projektu. Dokonano wyboru interesującego tematu,  bardzo potrzebnego społeczności lokalnej, ale nie tylko, bo krzyże i kapliczki stanowią  niezwykle ciekawe  zagadnienie kulturowe. Doskonałym pomysłem okazało się zaangażowanie uczennicy do wykonania rysunków, a potem włączenie ich do książki i zaprezentowanie tych prac na wystawie. Należy wyrazić duże uznanie pani Barbarze Szypulskiej za podjęcie wraz z uczniami tak trudnego i ciekawego projektu, za zaangażowanie nauczycielki historii i księdza z parafii w Korycinie. Projekt jest doskonałą promocją szkoły, biblioteki i regionu.”