W dniach 23 – 24 maja 2013r grupa ośmiu uczennic Gimnazjum pod opieką Pani Marty Orzołek i ks. Daniela Wierzbickiego po raz pierwszy wzięła udział w X Hodyszewskich Dniach Gimnazjalistów. Cele imprezy to: integracja młodzieży, uwrażliwienie na wspaniałości otaczającego nas świata przyrody, kształtowanie postawy refleksyjnej wobec stwórczych dzieł Boga, rozumienie zachowania cudów natury dla przyszłych pokoleń, kultywowanie tradycji spotkań młodzieży gimnazjalnej. W ramach rywalizacji międzydrużynowej (międzyszkolnej) poszczególne drużyny były oceniane za: jednolity strój i prezentację drużyny,  zadania wykonywane na trasie rajdu, prezentację podczas gali jubileuszowej, zachowanie młodzieży podczas dwóch dni imprezy. Dziewczęta na początku pełne obaw, ostatecznie z wielkim żalem opuszczały Nowe Piekuty i żegnały się z rówieśnikami poznanymi w czasie X Hodyszewskich Dniach Gimnazjalistów.