Erasmus+ Grant agreement multi beneficiary – 2015

Agreement number: 2015-1-RO01-KA201-015114


O projekcie pdf Czytaj >>>


W dniach 21-24.01.2016r p. Katarzyna Waśkiewicz i p. Marta Krutul uczestniczyły w spotkaniu organizacyjnym w Targu Jiu w Rumunii w związku z przystąpieniem Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie do projektu Erasmus+ pt. Theatre Art. For Education, Personal Development and European Citizenship. Podczas spotkania przedstawiciele instytucji z państw partnerskich (Polska, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Szwecja i Litwa) prezentowali swoje placówki, ustalono kolejność oraz tematykę warsztaty w poszczególnych państwach, omówiono przydzielone zadania.


12 lutego 2016r odbyło się spotkanie organizacyjne chętnych uczniów gimnazjum z nauczycielami zespołu projektowego. Przedstawiono zadania do realizacji, regulamin oraz zasady kwalifikacji do wyjazdu do Hiszpanii w 2017r.

 


15 lutego 24 uczniów napisało test z języka angielskiego określający poziom umiejętności językowych. Prezentacja wyników.

Poziom: B2 – 1 uczeń; B1 – 1 uczeń; A2 – 5 uczniów; A1 – 17 uczniów.


26 lutego odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje artystyczne zdolności. Wzięli udział w ćwiczeniach: integracyjnych, reagowania ciałem, wcielania się w role.

         


Grupa uczniów pod kierunkiem p. Marty Kiersnowskiej i p. Marty Krutul przygotowuje przedstawienie pt. „ Jak to z tą Polską było…”. Spektakl zostanie nagrany, a następnie zaprezentowany na międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu Erasmus+ na Litwie


Kryteria doboru uczniów do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu Erasmus +
Criteria of student selection for foreign visits according to the project


Aktywność od rozpoczęcia projektu
Project activities


Teatr w nauczaniu historii
Theatre art for teaching history


Nasz film
Our play


Chrzest Polski
Baptism of Poland


Spotkanie partnerów w Szawle na Litwie 21-24.04.2016r

Dwie nauczycielki Zespołu Szkół w Korycinie: p. Marta Kiersnowska i p. Marta Krutul wzięły udział w warsztatach dotyczących: historii teatru każdego kraju partnerskiego, nauczania historii poprzez teatralne środki przekazu, znaczenia i wpływu sztuki na młode pokolenie.

Zaprezentowano sfilmowany spektakl pt. „Jak to z tą Polską było…”, w którym główne role grają gimnazjaliści: Julita Andrysewicz z kl. IIB, Michał Kryjan z kl. IIA, Gabriel Zdanewicz z kl. IIA, Sebastian Biernasz z kl. IIA, Natalia Kryjan z kl. IIB. Zaplanowano kolejne etapy pracy w projekcie Erasmus+.

Partners meeting in Siauliai, Lithuania 21-24.04.2016r

Two teachers from the School in Korycin participated in workshops:

-         the history of theater of each partner‘s country,

-         teaching history through theater media,

-         the importance and influence of art on the young generation.

They presented the recorded play „How it really was with that Poland in which the main roles are played by high school students: Julita Andrysewicz from class IIB, Michał Kryjan from class IIA, Gabriel Zdanewicz from class IIA, Sebastian Bienasz  class IIA, Natalia Kryjan from class. IIB. Next actions connected with the Erasmus+ project were planned.


Prezentacja efektów pracy uczestników projektu Erasmus+ społeczności lokalnej

29 kwietnia uczniowie, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół w Korycinie obejrzeli film uświetniający 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę w sfilmowanym spektaklu „Jak to z tą Polską było…” w języku angielskim. Zapoznano wszystkich obecnych z dotychczas podjętymi działaniami uczniów i nauczycieli. Dzięki tej prezentacji zebrani mieli okazję przypomnieć jeden z najważniejszych momentów z historii Polski, sprawdzić swoje umiejętności rozumienia tekstów w języku angielskim.

Presentation of the results of participants work in the Erasmus + project to the local community

In 29th of April, students, parents and teachers of the School in Korycin watched the play „How it really was with that Poland which was recorded  in English. The movie is for the glory of 1050 anniversary of the baptism of Poland. People gathered on the meeting were acquainted with all  current actions taken by students and teachers connected with the project. Watching this presentation, the audience had the opportunity to recall one of the most important event in Polish history, check their ability in understanding texts in English.


Kolejnym etapem w realizacji projektu było przygotowanie spektaklu dotyczącego wspólnego życia w Europie. Członkowie koła teatralnego mieli za zadanie wcielić się w przedstawicieli różnych narodowości Unii Europejskiej. Efektem wielotygodniowej, intensywnej pracy uczniów i nauczycieli jest przedstawienie pt. „Razem w Europie”.


Project activities:       

1. Writing a report of a meeting in Lithuania

2. Presentation of work effects  participants of the project Erasmus + to the  local community

3. Logo design and selection of the best one

4.. Selection of students for the second play,

6. Rehearsing the play,

7. Recording the play.

8. Presentation of the play to the local community.


Spotkanie partnerów w Sztokholmie

W dniach 10 - 13. 06. 2016 r. Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska i Pani Katarzyna Waśkiewicz uczestniczyły w trzecim spotkaniu partnerów programu Erasmus +
Tematem spotkania oraz warsztatów było "Życie razem w Europie".
Kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce, w roku szkolnym 2016/2017.Spotkanie organizacyjne

Dnia 6 października 2016r odbyło się spotkanie nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu Erasmus+ oraz uczniów biorących udział w tymże projekcie. Uczniowie zostali zapoznani z ramowym programem wizyty zagranicznych gości w wyznaczonym terminie 24 – 28.10.2016r, poinformowano ich o przydzielonych zadaniach i obowiązkach wynikających z wizyty młodzieży z Hiszpanii i Rumunii.     W dniach 24 – 28 października gościliśmy międzynarodową grupę uczniów i nauczycieli z Rumunii i Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.  Uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę, najciekawsze miejsca w Korycinie, integrowali się podczas ogniska i dyskoteki. Wzięli udział w wycieczce do Augustowa i Białegostoku. Aktywnie uczestniczyli w teatralnych warsztatach projektowych, które zakończyły się nagraniem fragmentu sztuki słynnego rumuńskiego dramaturga oraz etiudy.


     W listopadzie uczniowie gimnazjum, którzy brali udział w spotkaniu międzynarodowym 24-28 października w naszej szkole, opowiadali swoim rówieśnikom o przebiegu wizyty. Zaprezentowali efekty współpracy. Były to: fragment sztuki rumuńskiego dramaturga oraz etiuda „Razem”. Dzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami.

     18 stycznia podczas zebrania semestralnego z rodzicami prezentowane były działania w ramach programu Erasmus+. Podkreślono rolę spotkań międzynarodowych, w których biorą udział nasi uczniowie.

    W styczniu i lutym odbyły się zebrania informacyjne z rodzicami uczniów, których dzieci wyjadą na kolejne spotkanie międzynarodowe, tym razem do Hiszpanii.


Dnia 24.03.2017r odbyło się spotkanie informacyjne dla grupy uczniów, którzy w terminie 23.04 – 28.04.2017r wybierają się z rewizytą do szkoły partnerskiej w Hiszpanii. Przybliżyliśmy sobie informacje dotyczące miejsca pobytu oraz zwyczajów i tradycji kultywowanych w tym kraju. Uczniowie uzyskali również szczegółowe informacje dotyczące przepisów obowiązujących na lotnisku, wymagań odnośnie bagażu, ubezpieczenia, waluty w Hiszpanii i zakwaterowania.


W dn. 23-28 kwietnia 2017 r. uczniowie gimnazjum w Korycinie uczestniczyli w wyjeździe do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +  pt. Theatre Art For Education, Personal Development and European Citizenship. Wyjazd miał charakter rewizyty. W czasie pobytu wspólnie z uczniami ze szkoły w miejscowości Cerceda przygotowywaliśmy scenki teatralne na podstawie książki pt. „W 80 dni dookoła świata” J. Verne. Tworzyliśmy gry multimedialne na podstawie wybranych fragmentów powieści, nagrywaliśmy sceny, tworząc filmiki, prezentowaliśmy materiały przygotowane w Polsce. Zwiedziliśmy miasta Coruna, Cerceda, Pontevedra, Santiago de Compostela. Wyjazd był doskonałą okazją do poznania kultury, przyrody, historii tego regionu Hiszpanii a także możliwością nawiązania kontaktów z rówieśnikami i ich rodzinami. Uczniowie uczestniczący w projekcie doświadczyli korzyści płynących z umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim oraz współpracy w projekcie Erasmus+.

M.Glińska, K.Waśkiewicz


Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

W dniach 8 – 11 czerwca w Wenecji odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska, p. Marta Krutul i p. Marta Kiersnowska. Głównym tematem rozmów był rozwój osobisty uczniów i nauczycieli poprzez edukację artystyczną. Podczas warsztatów partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Litwy, Szwecji i Polski zaprezentowali prace dzieci i młodzieży dotyczące obchodów Dnia Unii Europejskiej oraz stworzyli wystawę zdjęć. Przedstawiciele naszej szkoły poznali działalność organizacji Eurogems Aps, która była gospodarzem spotkania. Prezentowali korzyści, jakie przynoszą działania teatralne dla naszych gimnazjalistów. Pokazali filmy przygotowane przez uczniów o krajach Unii Europejskiej. Dyskutowali o efektach wspólnej pracy, dokonali ewaluacji dotychczasowych działań. Omówili ostatnie etapy projektu. Razem z innymi uczestnikami warsztatów zwiedzili najciekawsze miejsca w Wenecji: Plac i Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów, Ponte di Rialto.