Zespół Szkół w Korycinie

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2012/2013

Data

Zajęcia

Prowadzący

Liczba uczestników

Uwagi

22. 01. 2013 r.  (wtorek)

900 - 1300

Wyjazd do kina kl. I SP

 

„Jak polubić fizykę”

Zajęcia z j. angielskiego dla gimnazjum 

B. Grzybowska,

 A. Stankiewicz

B. Wojno

K. Lenkiewicz

35

3

10

 

23. 01. 2013 r.  (środa)

900 - 1300

„I Ty możesz zostać Pitagorasem”

Wyjazd do kina kl. II i III SP

B. Jakimuszko

J. Siniło, A. Matel, A. Szubzda, E. Szamreto

15

35

 

24. 01. 2013 r.  (czwartek)

900 - 1300

„Z książką na wesoło” – zajęcia biblioteczne

Zajęcia komputerowe

Wyjazd do Białegostoku (kino, łyżwy)

B. Szypulska

J. Guziejko

K. Lenkiewicz, M. Orzołek,

K. Waśkiewicz

10

15

30

 

25. 01. 2013 r.  (piątek)

900 - 1300 

Mistrzostwa szkoły (SP i G) w tenisie stołowym

 

 

P. Pawłowski

15

 

 

28. 01. 2013 r.  (poniedziałek)

900 - 1300

„Z książką na wesoło” – zajęcia biblioteczne

Zajęcia sportowo-rekreacyjne  – zajęcia sportowe

Zajęcia z historii – przygotowanie do konkursu

C. Baranowska

L. Wróbel

K. Szubzda

10

15

4

 

29. 01. 2012 r. (wtorek)

900 - 1300

Zajęcia interaktywne z języka niemieckiego 

 

 

 

J. Konończuk

10

 

30. 01. 2012 r. (środa)

900 - 1300

„Wskaźniki pH w życiu codziennym” – zajęcia projektowe

Zajęcia sportowo-rekreacyjne  – zajęcia sportowe

 

U. Hryń

A. Bajko

15

15

 

31. 01. 2012 r. (czwartek)

900 - 1300

Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów

(Samorządy SP i G)

M. Orzołek, A. Bojarzyński,

B. Stachelek

10