PROGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH (26 STYCZNIA - 5 LUTEGO 2009)
W RAMACH OTWARTEJ SZKOŁY.

Lp. Data Dzień tygodnia Godz. Nazwa zajęć Uczniowie Organizatorzy
1 26 I Poniedziałek  9 00 - 12 30 "Zimowisko"
1. Dyskoteka.
2. Zajęcia plastyczne.
3. Zajęcia sportowe.
Kl. I - III Wych. kl. I- III
2. 27 I - 5 II Wtorek - Czwartek 9 00 - 13 00

Rozwiązywanie testów.
Przygotowanie do egzaminów
i konkursów.
 

Zainteresowani uczniowie Nauczyciele przedmiotów

3.

27 I Wtorek 9 00 - 13 00 "Książka jest dobra na wszystko"
1. Konkurs czytelniczy.
2. "Łamanie głowy" - rebusy, gry.
3. Zabawy językowe.
Zainteresowani uczniowie Bibliotekarze

4.

27 I

Wtorek

9 00 - 12 00 Zajęcia teatralne. Uczniowie kl. I - III G Orzołek Marta

5.

28 I

Środa

9 00 - 13 00 "Zimowisko"
1. Dyskoteka karnawałowa.
2. Zajęcia warsztatowe.
3. Quiz przyrodniczy.
4. Zabawa ruchowe w języku angielskim.
Uczniowie kl. I - IV SP Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

6.

28 I

Środa 9 00 - 12 00 Zajęcia teatralne. Uczniowie kl. I - III G Orzołek Marta

7.

29 I Czwartek 9 00 - 12 00 Zajęcia teatralne. Uczniowie kl. I - III G Orzołek Marta
Pożniak Joanna

8.

30 I Piątek 9 00 - 12 00 Zajęcia komputerowe. Zainteresowani uczniowie Józef Guziejko

9.

2 II Poniedziałek 10 00 - 14 00 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna. Zainteresowani uczniowie Nauczyciele w-f
10. 3 II Wtorek 9 00 - 13 00 Gry i zabawy świetlicowe. Zainteresowani uczniowie Tołoczko Agnieszka
11. 4 II Środa 10 00 - 14 00 Zajęcia sportowe. Zainteresowani uczniowie Nauczyciele w-f