GALERIA ZDJĘĆ Z KONKURSU

Komunikat
z przebiegu imprezy w dniu 22 lutego 2007 r.
"Między milczeniem a krzykiem"
VI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy
poetki regionu sokolskiego.

ORGANIZATORZY

PATRONAT

 PATRONAT HONOROWY

  PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

JURY

PRZEBIEG

W konkursie przesłuchano 32 wykonawców w dwóch kategoriach.

Nagrody otrzymali:

 I miejsce - Agnieszka Zieńko - Gimnazjum Nr 1 w Sokólce;

 II miejsce - Edyta Bagan - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce;

 III miejsce - Mateusz Łuniewski - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku

wyróżnienia (nagrody książkowe)

Katarzyna Kopciewska - Gimnazjum im. "Solidarności" w Korycinie;

Izabela Kopciewska - Gimnazjum im. "Solidarności" w Korycinie;

 Monika Boguska - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku

 

(Nagrody książkowe)

I miejsce - Izabela Sitejko - LO im. Mikołaja Kopernika w Sokółce
                 Bogumiła Burak - XI LO w Białymstoku

II miejsce - Beata Moniuszko - Teatr Żywego Słowa - LOGOS w Łomży

III miejsce - Paula Pul - LO im. Mikołaja Kopernika w Sokólce

wyróżnienia
(Nagrody książkowe)

Sylwia Łuniewska - VI LO w Białymstoku ;

Katarzyna Romanowska -  VI LO w Białymstoku

FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY

Dziękujemy za współpracę!

W imieniu organizatorów:

Małgorzata Glińska


GALERIA ZDJĘĆ


Karta zgłoszenia

Rys biograficzny poetki

Gimnazjum im. "Solidarności" w Korycinie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Między milczeniem
a krzykiem

V WOJEWÓDZKI KONKURS
RECYTATORSKI

poezji Leonardy Szubzdy
poetki regionu sokólskiego

22 lutego 2007 r.

W programie:


REGULAMIN

KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

           poezji Leonardy Szubzdy – poetki powiatu sokólskiego

 

ph.  ,,Między milczeniem a krzykiem"

I.                    Cele

1.       Popularyzacja dorobku twórczego poetki powiatu   

       sokólskiego.      

2.        Inspirowanie recytatorów do poszukiwań   

        interpretacyjnych poezji regionalnej.

3.        Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.

II.                   Organizatorzy

 Gimnazjum im. ,,Solidarności "  w Korycinie

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie

  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

III.                 Patronat  

            Starosta Powiatu Sokólskiego i Wójt Gminy Korycin

IV.        Termin i miejsce konkursu

              22 lutego 2007 roku godz. 10 00 sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie

V.                  Zasady programowe

1.      Każdy uczestnik recytuje dwa wiersze wybrane z   

      dowolnych tomików poezji Leonardy Szubzdy.

2.       Dopuszcza się możliwość wykonania utworów lub  

       jednego z nich w wersji śpiewanej (z własnym                

       akompaniamentem).

3.       Kolejność prezentacji należy podać w karcie zgłoszenia

4.       Przy ocenie prezentacji konkursowych jury stosować  

       będzie powszechnie przyjęte kryteria.:
 

·             kultura słowa

·             interpretacja

·             dobór repertuaru

·             muzykalność i sposób interpretacji

·             ogólny wyraz artystyczny

1.        Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy,

        a najlepsi również nagrody.

V.                 Zasady organizacyjne

1.        Kategorie konkursowe:

-          młodzież gimnazjalna

-          młodzież szkół  ponadgimnazjalnych  

2.        Konkurs ma charakter dwuetapowy:

-          I etap - eliminacje szkolne  i środowiskowe prosimy przeprowadzić w terminie do 14.02.2007r.

-          II etap - eliminacje wojewódzkie  -  22.02.2007r.

3.        Karty zgłoszenia uczestników wyłonionych podczas 

         eliminacji I etapu (nie więcej niż 3 osoby) należy    

         przesłać w  terminie do 16.02.2007 r. na adres:

 

          Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w  Korycinie

ul.  Knyszyńska  2 a

16 - 140  Korycin

fax  72 29 180

VI.               Pozostałych informacji udzielają :

-   Michał Drewnowski - Dyrektor GOKSiT w Korycinie

tel. 72 29 187/188

           -   Małgorzata Glińska - nauczycielka Gimnazjum

                  im. ,,Solidarnosci" w  Korycinie

         tel. 72 19  004

               


     ,, Między milczeniem a krzykiem"

V Wojewódzki Konkurs Recytatorski

                 poezji Leonardy Szubzdy

KARTA ZGŁOSZENIA

1.    Nazwisko i imię uczestnika\

      ..........................................................................................................

2.    Wiek .............. klasa ..............

3.    Nazwa, adres, telefon szkoły (placówki)

       . .........................................................................................................       

          ........................................................................................................

4.    Imię i nazwisko nauczyciela / instruktora

    ...............................................................................................

5.    Repertuar

Lp.

          Tytuł  wiersza

wg. kolejności prezentacji

Źródło

(tytuł tomiku)

Forma prezentacji

 1.

 

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

...............................................................

(Podpis uczestnika)

(Podpis osoby zgłaszającej)

                                                                                                                                                                                                                                             


Rys biograficzny poetki

Pani Leonarda Szubzda jest poetką regionu sokólskiego, związaną z Gminą Korycin i powiatem sokólskim. Korzenie poetki tkwią w naszej ziemi. Urodziła się i dzieciństwo spędziła w Niemczynie, zaś edukację szkolną rozpoczęła na terenie gminy Korycin w Szkole Podstawowej w Przesławce, przeniesionej potem do Bombli. Pani Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego Liceum Ekonomicznego w Sokółce. Jest bardzo mocno związana z naszą mała ojczyzną. Czujemy się upoważnieni do propagowania Jej twórczości. Traktujemy to jako nasz obowiązek i zaszczyt.

Dorobek literacki poetki Leonardy Szubzdy

,,Jeszcze idziemy" - debiutancki tomik poezji ukazał się w 1992r.

,,Żałuję lasów i róż"  (1994 ),

,,Tylko sady nas pamiętają"  (1996), 

,,Ile życia"  (1998),

,,Między milczeniem a krzykiem"  (2001).

W ostatnim tomiku ,,Między milczeniem a krzykiem" Jan Leończuk pisze:  ,,Wiersze zapraszają, jak do gościnnego stołu, wszak nie ma w nich fałszu a jest wrażliwość - czuła i prosta, jasna, nie szukająca rozpaczliwie oryginalności. Bo oryginalność tej poezji tkwi w krótkim zdaniu i w lapidarnej opinii wypowiedzianej przez znakomitą poetkę Annę Markową: ,,to piękne wiersze". W tym określeniu kryje się prawda, tak trudna w dzisiejszych czasach do zdefiniowania. Ale piękno w wierszach Leonardy Szubzdy - to przede wszystkim prostota i zwięzłość, a one torują już drogę, niczym nie przymuszone - do treści ponadczasowych. A mieści się w nich serdeczność, pełen rodzinny dom, drzewa ,,pachnące wieczorem" i ,,niedokończone rozmowy". Poetka pisze przede wszystkim o sobie i swoich przemyśleniach. Bohaterem,  który zajmuje szczególne miejsce w Jej twórczości jest jednak Człowiek z dużej litery. Dlatego warto poznać dorobek twórczy poetki, do czego serdecznie zachęcamy młodzież i nauczycieli.