Ogólnopolska Konferencja ,,Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”

 

Dnia 19 października odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja ,,Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie” z udziałem przedstawicieli naszej szkoły: p.dyrektor Ewy Bojarzyńskiej oraz p.Teresy Rutkowskiej. W programie konferencji były wystąpienia Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Ks. biskupa Piotra Jareckiego, dr hab. Krystyny Chałas, prof. KUL. Uczestnicy konferencji obejrzeli prezentację multimedialną doświadczeń gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast
i Wsi. Konferencję uświetnił występ chóru z Gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach.

Teresa Rutkowska