Dnia 17 kwietnia  2012 r.  Ewa Bojarzyńska - Dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie, Barbara Szypulska - nauczyciel i uczennica Natalia Matel,  uczestniczyły w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: "Nauczyciel – liderem w działaniu ucznia – przykłady dobrych praktyk". Zebranie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Wykład wprowadzający, na temat projektów edukacyjnych, wygłosiła Pani Profesor Krystyna Chałas. Podczas konferencji nasza delegacja dzieliła się się z innymi uczestnikami spotkania, z całej Polski, doświadczeniem w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im „Solidarności” w Korycinie.
Zaprezentowany został projekt: "Znaki wiary i pamięci", którego autorem i koordynatorem jest Pani Barbara Szypulska. Prezentacja spotkała się z wielkim zainteresowaniem i dużym uznaniem.
W konferencji uczestniczyli: Pan Minister Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Emilia Wojdyło Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, Pani prof. dr hab. Krystyna Chałas.