Dnia 12 grudnia 2017 roku pani Małgorzata Glińska  nauczycielka Szkoły Podstawowej     w Korycinie uczestniczyła w Konferencji „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą       dla Niepodległej” zorganizowaną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja odbyła się w Senacie RP w Warszawie. Głównym celem spotkania było teoretyczne i praktyczne wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako Roku dla Niepodległej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy instytucji doskonalenia nauczycieli, kuratorzy z całej Polski.

   Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP wystąpił z wykładem „Wychowanie do patriotyzmu w XXI wieku”. Maciej Kopeć –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przekazał wyzwania i zadania dla szkół w wystąpieniu- Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem Niepodległej”. Dr Irena Koszyk, Naczelnik Wydziału Oświaty w Opolu zabrała głos, przedstawiając koncepcje i systemy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w wystąpieniu „Niepodległa potrzebuje młodych talentów”. Natomiast pani prof. dr hab. Krystyna Chałas, Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL przedstawiła wykład na temat „Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy, służby Ojczyźnie”. W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk jako wzorce wypracowane przez szkoły należące do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Wiele miejsca poświęcono projektom edukacyjnym realizowanym w Gimnazjum w Korycinie. Jako szczególnie godny polecenia przedstawiony był projekt „Znaki wiary i pamięci” oraz „Korycin w pożółkłej fotografii”. Te projekty zyskały uznanie jako bardzo dobre przykłady realizacji treści historyczno-kulturowych oraz promocji ucznia zdolnego. Wspomniano również o projektach podejmujących tematykę wartości oraz projektach badawczych realizowanych przez uczniów i nauczycieli w Gimnazjum w Korycinie. To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły i uznanie dla współpracy uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego.