WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NA TEMAT EDUKACJI AKSJOLOGICZNEJ

 

14 listopada Zespół Szkół w Korycinie był organizatorem Wojewódzkiej Konferencji ph. Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w zjednoczonej Europie”, którą honorowym patronatem objęli: Metropolita Białostocki, Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty. Komitet Organizacyjny Konferencji tworzyli: prof. dr hab. Krystyna Chałas – Katolicki Uniwersytet Lubelski, opiekun naukowy Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Ewa Staropiętka–Kuna - przewodnicząca Towarzystwa, Dorota Zimnoch - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Andrzej Rybnik – Przewodniczący Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, ks. Andrzej Gniedziejko – dziekan Parafii w Korycinie, Ewa Bojarzyńska - dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie. Wśród uczestników byli obecni dyrektorzy
i nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów, samorządowy, członkowie Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących, Rodziny Szkół, Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, księża oraz rodzice. Oprawę
artystyczną w wykonaniu gimnazjalistów oraz zespołu tanecznego „Cekinek” przygotowały nauczycielki - Małgorzata Glińska i Anna Stankiewicz. 

W części oficjalnej Konferencji wystąpił J.E. ks. abp. Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, następnie głos zabrali: ks. Andrzej Gniedziejko, dziekan koryciński oraz Mirosław Lech – wójt gminy Korycin.

Część wykładową spotkania rozpoczął Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel podsumowaniem 15. lat funkcjonowania gimnazjów, które zostały utworzone w wyniku reformy oświaty w 1999 r.  Kolejny prelegent - ks. prof. dr hab. teol. Adam Skreczko z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku zaprezentował referat na temat „Wartości ogniwem integrującym narody Europy”. Konferencję zakończył wykład prof. dr hab. Krystyna Chałas z KUL pt. „Wartości czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania dziecka”.

Spotkanie prowadziła dyrektor Zespołu Szkól w Korycinie Ewa Bojarzyńska, która na zakończenie zaprosiła uczestników do lektury wydanej przez szkołę książki pt. 15 lat Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie. Konferencji towarzyszyły wystawy - pierwsza poświęcona osiągnięciom korycińskiego gimnazjum, druga – zatytułowana „Nie ma wolności bez solidarności” prezentująca zbiory dokumentów, publikacji i oryginalnych pamiątek z lat 80. XX w. oraz opracowań historycznych poświęconych Solidarności i przemianom ustrojowym w Polsce.