W dniu 22.11.2013 roku nauczycielki gimnazjum w Korycinie p. Urszula Hryń i p. Ewa Siwicka wzięły udział w konferencji przedstawicieli szkół należących do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, które odbyło się w Warszawie. Celem konferencji była  prezentacja dobrych praktyk z zakresu wdrażania w szkołach gimnazjalnych programu służby drugiemu człowiekowi oraz planowania i realizacji pracy badawczej gimnazjalisty w zakresie przyrody.

Konferencję prowadziła pani profesor Krystyna Chałas – opiekun naukowy Towarzystwa, a gościem honorowym spotkania był Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w MEN.

Pani Urszula Hryń zaprezentowała najciekawsze tematy prac badawczych realizowane z młodzieżą gimnazjalną z zakresu przyrody przez uczniów w naszej szkole. Pani Ewa Siwicka zapoznała zebranych z doświadczeniami w zakresie realizacji programu pomocy drugiemu człowiekowi, szczególnie działań Szkonego Koła Wolontariuszy „Pomocna dłoń”.