II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ

    W sobotę 5 kwietnia odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. W prezentacji konkursowej wzięło udział 26 uczniów. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni cenne nagrody książkowe.

W kategorii klas IV zwyciężyli:

I miejsce - Karolina Kucharska z SP w Korycinie
II miejsce - Jakub Mróz w Chodorówce Nowej i Aleksandra Suchwałko z SP w Suchowoli
III miejsce nie zostało przez jury przyznane.

W kategorii klas V zwyciężyli:

I miejsce - Natalia Matel i Sylwia Lengiewicz - uczennice SP w Korycinie
II miejsce - Kamila Surel z SP w Chodorówce Nowej i Adam Sawicki Z SP w Suchowoli
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Magdalena Gościło z SP w Chodorówce Nowej.

W kategorii klas VI zwyciężyli:
I miejsce - Ewelina Romanowska z SP w Korycinie
II miejsce - Małgorzata Lengiewicz z SP w Korycinie
III miejsce - Agnieszka Lipska z SP w Chodorówce Nowej
Wyróżnienie przyznano Urszuli Pikus z SP w Korycinie.

Organizatorami Konkursu była pani Barbara Szypulska i pani Elżbieta Malewicz.