Konkurs "Artur Grottger słowem malowany"

20 lutego uroczyście ogłoszono wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Artur Grottger słowem malowany" w Liceum Plastycznym w Supraślu.

W tegorocznym jury zasiadali: Dyrektor Książnicy Podlaskiej Jan Leończuk oraz prof. Elżbieta Dąbrowicz i dr Danuta Zawadzka z Instytutu Filologii Polskiej UwB.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac gimnazjalistów i licealistów z województwa podlaskiego: poetyckich, prozatorskich i eseistycznych. Były wśród nich impresje na temat obrazów Grottgera, jego znamiennej biografii i warsztatu twórczego.

W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Urszula Baranowska, III miejsce – Dominika Kosiło, wyróżnienie otrzymała Urszula Kopciewska.

Uczestniczki konkursu zwiedziły Muzeum Ikon w supraskim klasztorze, obejrzały wystawę  fotograficzną w Autorskiej Galerii Wiktora Wołkowa, zwiedziły wnętrza Pałacu Buchholtzów i sale warsztatowe liceum.