W dniu 14 czerwca 2013 r. w naszej szkole odbył się po raz kolejny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Podróż z piosenką”. Do konkursu przystąpiło 20 dzieci z klas I-III.  Komisja Konkursowa w składzie:

- p. Anna Stankiewicz

- p. Beata Grzybowska

- Anna Matel

- p. Joanna Siniło

- p. Anna Szubzda

- p. Ewa Szamreto

miała trudne zadanie oceny uczestników, przy wysokim i wyrównanym poziomie artystycznym ich występów. Po krótkich, lecz burzliwych obradach jury przyznało i ogłosiło wyniki w każdej kategorii:

KATEGORIA KLAS PIERWSZYCH

- Jakub Burnewicz - klasa Ib

- Natalia Rutkowska – klasa Ia

- Natalia Lewicka – klasa Ia

KATEGORIA KLAS DRUGICH

- Agnieszka Rogalewska – klasa IIb

- Przemysław Banel – klasa IIa

- Agnieszka Olszewska – klasa IIa

KATEGORIA KLAS TRZECICH

- Diana Ziniuk – klasa IIIb

- Karolina Gajewska – klasa IIIa

- Robert Szewczul – klasa IIIa

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Po odczytaniu werdyktu jury i wręczeniu nagród przez panią dyrektor Ewę Bojarzyńską uczestnicy zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu. Konkurs przygotowały i prowadziły p. Beata Grzybowska i p. Joanna Siniło.