Podsumowanie konkursów organizowanych przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi

     W dniu 29.09.2014 r. uczniowie - laureaci oraz troje nauczycieli uczestniczyło w uroczystym podsumowaniu ogólnopolskich konkursów organizowanych przez TGPzMMiW Wydarzenie miało miejsce w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu Rzeczypospolitej. Izabela Jurguć z kl. IIIB zajęła trzecie miejsce w konkursie literackim "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania" oraz Weronika Wiesławska i Basia Minczewska uczennice kl. IIIA - obie uzyskały wyróżnienie w w/w konkursie. Natomiast Urszula Kopciewska i Dominika Kosiło otrzymały wyróżnienie za pracę naukowo - badawczą. Dyrektor oraz nauczyciele pod kierunkiem, których powstałe te prace otrzymali podziękowania.


    Nagrodzone prace opublikowane zostały w tomie "Młodzież wobec wartości wiejskich" oraz "Praca naukowo - badawcza gimnazjalisty".

    Wiceminister Tadeusz Sławecki podkreślił znaczenie roli rodziców, opiekunów i wychowawców, którzy jako pierwsi swoją postawą kreują wzorce swoich podopiecznych, a tym samym mają wpływ na postrzeganie przez nich świata. Dodał również, że młodzież potrafi we wspaniały sposób wykorzystać walory środowiska wiejskiego, przy tworzeniu oryginalnych pracy badawczych, literackich i artystycznych. Ponadto zapewnił o stałym wsparciu wszelkich działań mających na celu wychowanie ku wartościom wiejskim i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi.

Małgorzata Glińska