„Między milczeniem a krzykiem”

XVII Konkurs recytatorski poezji Leonardy Szubzdy

 

W dniu 15.02.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki                    w Korycinie odbyła się XVII edycja Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy, poetki regionu sokólskiego. Organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie. Wsparcia, jak co roku, udzielił nam Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury  w Białymstoku.

Patronat nad imprezą przyjęli: Podlaski Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Korycin. W programie uroczystości było spotkanie autorskie z poetką oraz promocja jej najnowszego tomiku poezji pt.: „Dziewczyny”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie SP w Korycinie, uczestnicy konkursu z opiekunami oraz społeczność lokalna. Na zakończenie laureatom oraz osobom wyróżnionym w konkursie wręczono dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Podziękowania otrzymali również nauczyciele i instruktorzy przygotowujący młodzież do udziału  w konkursie oraz osoby wspierające organizację imprezy.

Fundatorem  nagród książkowych był Wójt Gminy Korycin

Z PROTOKOŁU KOMISJI KONKURSOWEJ w składzie:

·        Leonarda Szubzdaautorka poezji - przewodnicząca

·        Ewa Jakubaszek – przedstawiciel Pracowni Działań Teatralnych WOAK w Białymstoku 

·        Helena Sobolewska – aktorka Teatru Seniora w Korycinie

 

PRZEBIEG:

 

W konkursie przesłuchano 26 wykonawców w dwóch kategoriach.

 

NAGRODY PRZYZNANO:

 

Ø      w kategorii SP oraz klas gimnazjalnych

I miejsce – Aleksandra Krawel – Gimnazjum w Sokółce                                  

II miejsce – Natalia Lewicka – SP w Korycinie , Maciej Kułakowski Gimnazjum w Sokółce,                                  

III miejsce – Nicola Krynicka –Gimnazjum w Korycinie

 

wyróżnienia

Dawid Szkobodziński – Gimnazjum w Korycinie

 

 

Ø      w kategorii licealistów 

I miejsce – Anna Maria Wrona – I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

          II miejsce – Małgorzata Walesiuk – Liceum Plastyczne w Supraślu,

                             Dominika Zubrzycka – I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

III miejsce – Daria Szymaniuk – Liceum Ogólnokształcące w Sokółce,

Patrycja Suszko –I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

 

wyróżnienia

Urszula Gruszewska – Liceum Plastyczne w Supraślu,

Julian Iwanicki- Liceum Ogólnokształcące w Mońkach

Filip Kurzawa - Liceum Plastyczne w Supraślu.

 

Małgorzata Glińska

- nauczycielka Gimnazjum im.”Solidarności” w Korycinie