Korycin, dn. 06.11.2017r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego

„Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”   

 

Dnia 06.11.2017r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie odbyło się spotkanie komisji oceniającej prace złożone na  Konkurs Plastyczny  „Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”.

Na posiedzeniu komisja w składzie: 

przewodnicząca  - Teresa Rutkowska                                                                                                 
członkowie – Beata Grzybowska, Joanna Siniło, Barbara Szypulska, Agnieszka Tołoczko

dokonała oceny  prac plastycznych. Na podstawie regulaminu konkursu komisja stwierdza, że nagrodzono następujące prace:

Kategoria klas I-III szkoły podstawowej:

I miejsce – ANDŻELIKA CHODZIUTKO

II miejsce – KINGA SOSNOWSKA

III miejsce – KINGA KOZŁOWSKA, JULIA OLECHNO

Kategoria klas IV-VII szkoły podstawowej:

I miejsce – EMILIA POŁONOWSKA

II miejsce – ROKSANA CHODZIUTKO

III miejsce – ALICJA POŹNIAK

Kategoria klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz szkół średnich:

I miejsce – URSZULA ŁUKASZUK

II miejsce – KATARZYNA URBAN

III miejsce – KAROLINA OŁDZIEJEWSKA

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13.11.2017r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie podczas obchodów Święta Szkoły.

Na tym posiedzenie zakończono.