Uroczystości upamiętniające 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

     Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. "Solidarności" w Korycinie na zaproszenie Patrona uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
W siedzibie NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z panem Przewodniczącym Józefem Mozolewskim, który przedstawił prezentację multimedialną o stanie wojennym, opowiadając również o własnych przeżyciach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając prowadzącemu mnóstwo pytań.
     Kolejny punkt programu wizyty to udział w panelu dyskusyjnym p. h. "Solidarni ... po latach", zorganizowanym w Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym. Lekcja żywej historii. Uczniowie wysłuchali opowieści działaczy, którzy wiele wycierpieli w stanie wojennym. Panie Krystyna Strubel, Zofia Butwiłowska i Janina Werpachowska opowiadały o roli jaką pełniły w białostockiej opozycji oraz o swoich przeżyciach w ośrodkach internowania i aresztach. W spotkaniu uczestniczył także pan Stanisław Marczuk, pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Białystok NSZZ "Solidarność", kierujący strukturami podziemnymi organizacji w stanie wojennym.
Zebrani po zakończonej dyskusji mogli obejrzeć wystawy tematyczne dotyczące obrzędów kościelnych.
     Następnie spacerkiem, podziwiając zaśnieżony Białystok, uczniowie udali się do kina "Ton", w którym wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu jednego z najwybitniejszych polskich bardów Pana Andrzeja Kołakowskiego.
     Na zakończenie swojej wizyty w Białymstoku uczniowie złożyli wieniec pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.