Protokół z wyborów Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. "Solidarności"
w Korycinie
w dn. 25 września 2008 r.

Komisja wyborcza w składzie:

Elżbieta Chwiećko
Izabela Szerenos
Aneta Malejko
Diana Zalewska
Paulina Krynicka
Aleksandra Stasiełuk
stwierdza, że w wyborach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego udział wzięło 108 uczniów, głosów ważnych oddano 107, nieważnych 1.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1. Monika Maksim - 76
2. Andrzej Kowalewski - 21
3. Przemysław Buczyński - 10

Komisja stwierdza, że w wyników wyborów Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. "Solidarności" w Korycinie została uczennica kl 3 "b" Monika Maksim.
 

Opiekun: Katarzyna Lenkiewicz (Olechno).


W Szkole Podstawowej głosowało 128 uczniów. Głosy ważne - 125, głosy nieważne - 3.

Skład samorządu:
Matel Natalia - przewodnicząca
Rapnicka Paulina - z-ca przew.
Skrzypko Barbara - z-ca przew.

Członkowie: Lengiewicz Mateusz, Szkobodzińska Eliza, Kiluk Karolina, Kopciewski Dawid, Grzybowski Piotr, Szymański Jakub.

Opiekun: Barbara Stachelek.