XI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru odbył się w piątek - 9 września w Białymstoku. Ta patriotyczno-religijna uroczystość upamiętnia wywiezionych na Wschód, zwłaszcza tych, którzy z zesłania nie wrócili. Według policji, w marszu wzięło udział ok. 10 tys. osób.

W tym roku uczestnicy marszu szczególnie upamiętnili 70. rocznicę ostatniej z czterech wywózek na Wschód oraz 70. rocznicę utworzenia polskiej armii na Wschodzie.

W marszu, który w tym roku odbył się pod hasłem "Cierpieli i walczyli za ojczyznę", wzięli udział Sybiracy i młodzież, w tym uczniowie ze szkół noszących imię Sybiraków, przedstawiciele Polonii nie tylko ze Wschodu, ale także m.in. z USA i Wielkiej Brytanii, liczne poczty sztandarowe, w tym  - tradycyjnie już – z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, hierarchowie różnych wyznań, którzy odmówili modlitwy za zmarłych.
Jak co roku, uczestnicy marszu przeszli trasę od Pomnika Katyńskiego do Grobu Nieznanego Sybiraka, znajdującego się przy kościele Ducha Świętego.