DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KORYCINIE

    W Dniu Dziecka w Zespole Szkół w Korycinie odbył się festyn rekreacyjno - sportowy "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Celem imprezy było umacnianie więzi rodzinnych, realizacja szkolnego programu profilaktyki oraz celów kampanii "ZTU" - przeciwdziałanie uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy, stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku oraz kształtowanie postaw fair play.
     W imprezie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Korycinie, rodzice, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Korycin.
    Uroczystość rozpoczęła się podsumowaniem projektu "Technika i tradycja łączy pokolenia w Gminie Korycin", następnie uczniowie bawili się, uczestnicząc w festynie sportowo - rekreacyjnym.
     Wiele emocji wzbudził mecz międzypokoleniowy piłki nożnej - rodzice kontra uczniowie, który zakończył się wynikiem 6 : 4 dla uczniów.
    Imprezie towarzyszyła kampania edukacyjna "Postaw na rodzinę", w trakcie której prezentowane były materiały edukacyjne wspierające rodzinę i wartości obecne w rodzinie oraz prace plastyczne uczniów poświęcone tej tematyce.