Nasi gimnazjaliści na XXIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność".

W dn. 15 - 16 października 2009 r. na zaproszenie Patrona naszego gimnazjum, uczniowie klas I - II uczestniczyli w XXIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" w Białymstoku oraz 25 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszko.

Uroczystość rozpoczęła się 15. 10. 2009 r. o godz. 9 00 pod pomnikiem ks. Jerzego. Delegaci oraz zaproszeni goście (wśród nich Marianna Popiełuszko) uczestniczyli w otwarciu wystawy IPN oraz złożeniu kwiatów pod pomnikiem zamordowanego księdza.

Następnie z pocztem sztandarowym uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Bazylice Mniejszej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w czasie której nasi uczniowie złożyli dar ołtarza - kosz produktów regionalnych. Dalsza część zjazdu odbywała się w "Hotelu Gołębiewski".

Białostocka Sekcja NSZZ "S" zakupiła naszym gimnazjalistom koszulki z logo Patrona, w których młodzież wystąpiła w czasie zjazdu. Dzięki tym strojom jako grupa byliśmy widoczni, spotkaliśmy się z wieloma przejawami sympatii i życzliwości.

Nasi uczniowie pomagali segregować oraz roznosić materiały wykorzystywane przez Delegatów w czasie obrad. Mieli możliwość spotkania z p. J. Śniadkiem, J. Kurskim, J. Zielińskim, K. Putrą, Z. Bujakiem, M. Krzaklewskim oraz innymi parlamentarzystami. Mogli zobaczyć jak odbywają się obrady, jakie procedury obowiązują w czasie głosowania i wystąpień poszczególnych osób. To była dobra lekcja postaw obywatelskich.

Oprac. M. Glińska

Galeria