Karta zgłoszenia

Rys biograficzny poetki

 


REGULAMIN

 KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

poezji Leonardy Szubzdy – poetki powiatu sokólskiego

ph.  ,,Między milczeniem a krzykiem"

Pobierz regulamin pdf >>>                                                                                                                                                                                                                     


Rys biograficzny poetki

Pani Leonarda Szubzda jest poetką regionu sokólskiego, związaną z Gminą Korycin i powiatem sokólskim. Korzenie poetki tkwią w naszej ziemi. Urodziła się i dzieciństwo spędziła w Niemczynie, zaś edukację szkolną rozpoczęła na terenie gminy Korycin w Szkole Podstawowej w Przesławce, przeniesionej potem do Bombli. Pani Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego Liceum Ekonomicznego w Sokółce. Jest bardzo mocno związana z naszą mała ojczyzną. Czujemy się upoważnieni do propagowania Jej twórczości. Traktujemy to jako nasz obowiązek i zaszczyt.

Dorobek literacki poetki Leonardy Szubzdy

,,Jeszcze idziemy" - debiutancki tomik poezji ukazał się w 1992r.

,,Żałuję lasów i róż"  (1994 ),

,,Tylko sady nas pamiętają"  (1996), 

,,Ile życia"  (1998),

,,Między milczeniem a krzykiem"  (2001).

W ostatnim tomiku ,,Między milczeniem a krzykiem" Jan Leończuk pisze:  ,,Wiersze zapraszają, jak do gościnnego stołu, wszak nie ma w nich fałszu a jest wrażliwość - czuła i prosta, jasna, nie szukająca rozpaczliwie oryginalności. Bo oryginalność tej poezji tkwi w krótkim zdaniu i w lapidarnej opinii wypowiedzianej przez znakomitą poetkę Annę Markową: ,,to piękne wiersze". W tym określeniu kryje się prawda, tak trudna w dzisiejszych czasach do zdefiniowania. Ale piękno w wierszach Leonardy Szubzdy - to przede wszystkim prostota i zwięzłość, a one torują już drogę, niczym nie przymuszone - do treści ponadczasowych. A mieści się w nich serdeczność, pełen rodzinny dom, drzewa ,,pachnące wieczorem" i ,,niedokończone rozmowy". Poetka pisze przede wszystkim o sobie i swoich przemyśleniach. Bohaterem,  który zajmuje szczególne miejsce w Jej twórczości jest jednak Człowiek z dużej litery. Dlatego warto poznać dorobek twórczy poetki, do czego serdecznie zachęcamy młodzież i nauczycieli.