W dniu 1 kwietnia 2019 roku po raz dwudziesty odbył się Konkurs Recytatorski „Przygoda z poezją”.                                           

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I – III szkół podstawowych z województwa podlaskiego. Konkurs odbywał się w trzech grupach wiekowych: na poziomie klasy I, II i III. Każda szkoła biorąca udział zgłaszała dwóch recytatorów z każdego poziomu.

Recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom recytacji ściśle dostosowując się do wymogów ujętych w regulaminie.

Uczestnicy recytowali wiersze o tematyce pokazującej świat w oczach dziecka zgodnej z hasłem:

„Hen, daleko, w kraju baśni -

Tam, gdzie słońce świeci jaśniej;

Deszcz – nie pada; wiatr – nie wieje,

Zamieszkali czarodzieje…”

 

Piękną recytację oceniało jury w składzie:

ü       Helena Sobolewska - aktorka Teatru Seniora w Korycinie,

ü       Małgorzata Glińska - nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej w Korycinie,

ü      Teresa Tałałaj – emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – współorganizator wielu edycji Konkursu „Przygoda z poezją”.

 

            Nagrody przyznano:

§        Na poziomie klasy pierwszej:

I miejsce- Maja Michniewicz - SP w Korycinie,

II miejsce – Dominika Urban - SP w Korycinie,

III miejsce – Kinga Chociej - SP w Korycinie,

IV miejsce – Julia Nacios - SP w Janowie,

V  miejsce – Adam Guziejko - SP w Jasionówce,

VI miejsce – Amelia Zabielska - SP w Kalinówce Kościelnej.

§        Na poziomie klasy drugiej:

I miejsce – Szymon Sosnowski – SP w Korycinie,

II miejsce – Zuzanna Popławska – SP w Jasionówce,

III miejsce – Martyna Krukiel – SP w Korycinie,

            IV miejsce – Krystian Malinowski – SP w Białousach,

V miejsce – Dominika Kimborowicz – SP w Korycinie.

§        Na poziomie klasy trzeciej:

I miejsce – Zofia Kłubowicz – SP w Jasionówce,

II miejsce – Julia Żak – SP w Korycinie,

III miejsce – Michalina Szwejkowska – SP w Korycinie,

IV miejsce – Michalina Szypulska – SP w Kalinówce Kościelnej,

V miejsce – Aleksandra Olszewska – SP w Kalinówce Kościelnej.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczyła na podsumowaniu konkursu Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska. Podziękowania otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu oraz osoby wspierające organizację imprezy.

 

 Konkurs miał na celu popularyzację poezji dziecięcej, szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa, rozwijanie aktywności twórczej oraz wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W konkursie wzięło udział ponad 40 uczestników ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się bardzo dobrze.

Fundatorem nagród był Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza”, Bank Spółdzielczy w Korycinie oraz Sklep Spożywczy „Gama” w Korycinie.

Na zakończenie imprezy wszyscy spotkali się przy słodkim ciastku.

 

                        Organizatorkami konkursu były p. Anna Stankiewicz i p. Magdalena Redo