Święta Szkoły i 100-lecia odzyskania Niepodległości

9 – 12 listopada 2018 r. to czas szczególny dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie. Od wielu lat w tych dniach obchodzimy Święto naszego patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który ma olbrzymie zasługi w walce o wolną Polskę.

Aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez MEN „Rekord dla Niepodległej” i odśpiewaliśmy o godz. 11.11 Hymn Polski. Cała społeczność szkolna obejrzała przedstawienie o życiu naszego  patrona i wysłuchała prelekcji ks. Zbigniewa Gwiazdowskiego kustosza Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku o zasługach dla Niepodległej.

11 listopada uczciliśmy 100-lecie odzyskania Niepodległości biorąc aktywny udział w uroczystościach gminnych, które zakończyły się otwarciem niezwykłego miejsca - Parku Kulturowego w Milewszczyźnie. Nasze przesłanie dla kolejnych pokoleń znalazło się również we wmurowanej tam kapsule czasu.

Były to piękne ale zarazem smutne uroczystości ponieważ 12 listopada uroczyście pożegnaliśmy na cmentarzu parafialnym w Korycinie zmarłego 9 listopada 2018 r. ks. Prałata Kazimierza Karpienię, który był dobrym duchem naszej szkoły, naszym przyjacielem.


Obchody Dnia Patrona Szkoły i Narodowego Święta Niepodległości
W piątek, 9 listopada 2018 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły i setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości przebiegały pod hasłem „Wyszyński a Niepodległa”.
W trakcie święta podsumowano konkursy o Stefanie Wyszyńskim i ze znajomości biografii Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie zabrakło również występów artystycznych uczniów. Zebrani wysłuchali prelekcji ks. Zbigniewa Gwiazdowskiego, kustosza Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Gość opowiadał o życiu i duchowości Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz przedstawił unikatowe zdjęcia z wizyty Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku z okazji Millenium Chrztu Polski w 1966 roku. O godzinie 11:11, w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”, uczniowie, nauczyciele i wszyscy zaproszeni wspólnie odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Na zakończenie obejrzano prezentację multimedialną dokumentującą całoroczne działania szkoły poświęcone uczczeniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


„Śniadanie Daje Moc"
8 listopada już po raz kolejny uczniowie klas I - III SP włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. W tym dniu dzieci zjadły wspólne i co najważniejsze – zdrowe śniadanie. Celem programu jest uświadomienie, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki któremu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.


"Kreatywne pisanie" na podstawie bajek i baśni
6 listopada uczniowie klasy IA oraz klas czwartych podczas wspólnego spotkania wymieniali się przedmiotami i książkami w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Najmłodsi uczniowie wysłuchali baśni pt. „Kopciuszek”. Rozwiązywali zagadki logiczne, wykonywali prace plastyczne o tematyce baśniowej, rozwijając zdolności grafomotoryczne. Starsi koledzy doskonalili umiejętność ustnego i pisemnego wyrażania opinii. Uczyli się zespołowo, wykonując plakat oraz odgrywając scenki z użyciem magicznych rekwizytów. Celem akcji było zachęcenie dzieci do czytania i pisania krótkich tekstów inspirowanych polskimi i europejskimi baśniami.


W pułapce złudzeń
31 października 2018r uczniowie klas VI, VII, VIII i III gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie wzięli udział w niezwykłym koncercie – programie o charakterze profilaktyki uzależnień  prowadzonym przez Łukasza „Bacę” Backiela – muzykiem, sportowcem. W swoim autorskim programie „W pułapce złudzeń” poruszył on bardzo zróżnicowane, ale niezwykle ważne tematy dotyczące uzależnień oraz innych problemów dotykających dzisiejszą młodzież, takich jak: narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, Internet. Prowadzący starał się uzmysłowić jak proste i błahe przyczyny mogą prowadzić do fatalnych skutków.  Na swoim przykładzie wskazał młodzieży pozytywne strony życia, zadowolenia z odnajdywania i realizowania własnych pasji.


"Ku niepodległej"
29 października uczniowie klas IV – VIII oraz gimnazjum wzięli udział w pokazie historycznym „Ku niepodległej” w wykonaniu grupy artystycznej Rekonstrukto. Dowiedzieli się jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Była to lekcja historii upamiętniająca dążenia niepodległościowe w powstaniach narodowych, okresie Księstwa Warszawskiego i I wojny światowej. Można było przymierzyć stroje z epoki i zapoznać z kolekcją replik broni używanych przez powstańców i legionistów.


Dzielnicowy w szkole
Dnia 26.10.2018r uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez dzielnicowego gminy Korycin asp.szt. Wojciecha Cilulko. Zajęcia miały na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz ogólnych zasad zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych dla dzieci.

Tego samego dnia dzielnicowy asp.szt. Wojciech Cilulko uczestniczył w zajęciach doradztwa zawodowego w klasie VIIIB Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, podczas której opowiedział o pracy w policji. Uczniowie otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące m.in. predyspozycji niezbędnych do podjęcia służby w policji, zakresu obowiązków policjanta w poszczególnych pionach, trudnych sytuacji na służbie, rekrutacji do pełnienia służby w policji.


Apel o bł. ks. Jerzym Popiełuszko
26 października 2018 r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony pamięci ks. Jerzego Popiełuszko. Młodzież przypomniała, jakim był człowiekiem, co dla nas zostawił. Apel zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu szkoły "Ślubujemy Księże Jerzy..."


Zajęcia na Politechnice Białostockiej

Dnia 24 października odbyła się wycieczka edukacyjna klas V-tych i VIa do Białegostoku. Klasa Vb pojechała w nagrodę za zdobycie tytułu "Super Klasy" w roku szkolnym 2017/2018. W ramach innowacji pedagogicznej z matematyki "Matematyka wokół nas - myśl logicznie licz praktycznie" - uczniowie uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Informatyki Politechnniki Białostockiej. Zajęcia prowadziła dr B. Mozyrska. Następnie oglądali film "Hotel Transylwania 3" w kinie Helios. Cele wycieczki: integracja klasy, zasady zachowania się w ośrodku kultury oraz wykorzystanie TIK jako pomoc w nauce
i zdobywaniu wiedzy. 


 

Dalej "WYDARZENIA" >>>

KORYCIN


Korycin liczy 460 mieszk. Położony w województwie podlaskim, u zbiegu dróg  nr 8 i 671. Siedziba władz gminnych.
Historia Korycina sięga XVI-tego wieku. Na skraju Puszczy Kuźnickiej powstała osada  Dąbrówka - Kumiałka.

                           Więcej >>>Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej


 !!! Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny


   Więcej >>>


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja EgzaminacyjnaPoradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Copyright©Zespół Szkół w Korycinie 1998 - 2018
Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2018 r.