7 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie pt. „Z Naturą 2000 za pan brat”, zorganizowany przez Departament Edukacji Sportu i Turystyki, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dodatkowo impreza została objęta Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza.

Celem konkursu była edukacja ekologiczno-turystyczna młodzieży poprzez zapoznanie i ukazanie bogactwa obszarów Natury 2000. W konkursie wzięło udział 57 uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. Zadania konkursowe zostały opracowane na podstawie materiałów wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Podczas konkursu przyznano trzy główne nagrody oraz dziesięć wyróżnień. Dominika Kosiło uczennica klasy  I”A” Gimnazjum w Korycinie otrzymała wyróżnienie. Opiekunem uczennicy jest p. Grażyna Myszkowska (nauczyciel geografii). Nagrody wręczył wicemarszałek województwa Walenty Korycki oraz dyrektor biura posła Roberta Tyszkiewicza, Anna Mierzyńska.