Sukcesy uczennic z Korycina

W dniach 25-26 października w Szkole Podstawowej w Korycinie odbył się finał konkursu literackiego P jak polski. Konkurs był przeprowadzony w ramach wydarzenia
To nasz język. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Organizatorem konkursu jest Fundacja PRO.PL
Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Uczennice naszej szkoły Karolina Zaniewska i Zuzanna Zawadzka (klasa III A gimnazjum) zajęły II miejsce. Pracowały pod  opieką polonistki Małgorzaty Glińskiej. Otrzymały nagrody  rzeczowe, a dodatkowo szkoła została nagrodzona  dwudniowym finałem akcji w  naszej miejscowości.

W czasie  finału odbyła  się prezentacja nagrodzonych prac oraz zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz spotkania otwarte dla młodzieży i dorosłych . Gośćmi tych spotkań były znane osoby związane z regionem oraz inne znane postaci kultury, a także językoznawcy różnych specjalności. Warsztaty były różnorodne tematycznie (np. dzieje znaczeń słów i frazeologizmów, emisja głosu dla uczniów i nauczycieli, warsztaty pisarskie, warsztaty z autoprezentacji). Ponadto jedno spotkanie warsztatowe było  ściśle związane z tematem   nagrodzone j pracy konkursowej. Wszystkie spotkania pogłębiały wiedzę i sprawność uczniów i nauczycieli w poszczególnych dziedzinach. Gratulujemy uczennicom.