Delegacja nauczycieli i uczniów z pocztem sztandarowym reprezentowała szkołę podstawową podczas uroczystości ku czci Prymasa Stefana Wyszyńskiego, które odbyły się w dniu 25.05.2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczestnicy wzięli udział w sympozjum pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu”, w czasie którego wysłuchali wykładów Prymasa Seniora kardynała Józefa Glempa, Prymasa Seniora abp Henryka Muszyńskiego, obecnego Prymasa Polski abp Józefa Kowalczyka oraz rektora KUL ks. prof. Stanisława Wilka. Uczestniczyli we mszy św. w kościele akademickim, a także ceremonii złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu wewnętrznym uczelni. Po uroczystościach zwiedzali Lublin i jego najcenniejsze zabytki, m.in.: Stare Miasto z licznymi kamienicami w stylu renesansu lubelskiego, Bramą Krakowską i Bramą Grodzką, Bazyliką Dominikanów, Trybunałem Koronnym, kościołami św. Jana oraz św. Piotra i św. Pawła, budynkiem dawnej plebanii kościoła św. Michała, w którym w latach 1925-29  mieszkał student KUL Stefan Wyszyński, a także Zamek Lubelski i kaplicę Trójcy Świętej z unikatową polichromią.

Uczniom towarzyszyli i oprowadzali po Lublinie p. Barbara Szypulska i ks. Radosław Garbecki.