TEST Z WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

1) Liczba państw członków Unii Europejskiej to:

a)15        b)27        c)25        d)12

2) Hymn Unii Europejskiej to:

a) Oda do miłości        b) Oda do radości        c) Oda do współpracy

3) Jakie zwierzę jest maskotką Unii Europejskiej?

a) dinozaur        b) krokodyl    c) stonoga        d) kruk

4) Kto jest autorem utworu muzycznego, który był podstawą aranżacji i został przyjęty jako hymn UE?

a) Bach        b) Beethoven        c) Moniuszko        d) Karajan

5) Jak się nazywa maskotka UE?

a) Neptun        b) Wielka Niedźwiedzica        c) Mała Niedźwiedzica        d) Syriusz

6) Który język jest jedynym oficjalnym językiem UE?

a) angielski        b) francuski        c) niemiecki        d) nie ma takiego języka

7) Który kraj europejski jest nazywany Krainą Tysiąca Jezior?

a) Szwecja        b) Holandia        c) Norwegia        d) Finlandia

8) Ojczyzną corridy jest:

a) Francja        b) Włochy        c) Hiszpania        d) Portugalia

9) Które państwo uważa się za kolebkę cywilizacji europejskiej?   

a) Włochy        b) Grecję        c) Austrię        d) Polskę

10) Największy obszar w Unii Europejskiej zajmuje:

a) Wielka Brytania        b) Hiszpania        c) Szwecja        d) Francja

11) Kto i o jakim państwie powiedział: "Nie jest łatwo rządzić krajem, w którym jest 325 gatunków sera".

a) Francois Mitterand o Francji        b) Charles de Gaulle o Francji        c) Jacques Chirac o Wielkiej Brytanii        d) Jacques Chirac o Holandii

12) W 1950 roku ogłoszono plan Roberta Schumana, dzięki któremu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a później Unia Europejska. Skąd pochodził Robert Schuman?

a) Francja        b) Niemcy        c) Włochy        d) Luxemburg

13) Czy Rada Europy i Rada Europejska to jedna instytucja?

a) tak        b) nie

14) Czy Rada Europy, dbająca o ochronę praw człowieka i poszanowanie zasad demokracji, działa w ramach Unii Europejskiej?

a) tak        b) nie

15) Jak nazywa się instytucja, która pełni rolę rządu w Unii Europejskiej?

a) Rada Europy        b) Rada Europejska        c) Rada Unii Europejskiej        d) Komisja Europejska

16) Ilu posłów z Polski zasiada w Parlamencie Europejskim?

a) 55        b) 54        c) 35        b) 45

17) Ilu parlamentarzystów liczy w Parlament Europejski?

a) 785        b) 626        c) 728        d) 736

18) Gdzie znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości?

a) Genewa        b) Bruksela        c) Luksemburg        d) Strassburg

19) Czy liczba gwiazd na fladze UE oznacza liczbę państw członkowskich?

a) tak        b) nie

20) Kraj wiatraków i tulipanów to:

a) Dania        b) Francja        c) Holandia        d) Finlandia

21) Szmaragdowa wyspa to:

a) Sycylia        b) Islandia        c) Korsyka        d) Irlandia

22) Który naród europejski słynie z gospodarności i solidności?

a) Włosi        b) Niemcy        c) Duńczycy        d) Polacy   

23) Na terytorium jakiego państwa mieszkali kiedyś wikingowie, którzy w IX i X wieku plądrowali Europę?

a) Włochy        b) Węgry        c) Szwecja        d) Litwa

24) Z jakiego państwa pochodzi Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, który nie godził się na wykorzystanie tego wynalazku do celów wojennych?

a) Grecja        b) Norwegia        c) Finlandia        d) Szwecja

25) Które państwo zachowało neutralność w obu wojnach światowych?

a) Węgry        b) Norwegia        c) Grecja        d) Szwecja  

26) Obszar jakiego państwa zwany był kiedyś Inflantami?

d) Estonii        b) Litwy        c) Łotwy        d) Polski

27) W jakim kraju znajdziemy wesołe cmentarze z kolorowymi nagrobkami i zabawnymi epitafiami?

a) Grecja        b) Węgry        c) Rumunia        d) Słowacja

28) Gdzie leży Nesebyr; niewielkie miasteczko, które dzięki swemu niepowtarzalnemu pięknu zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO?

a) Grecja        b) Włochy        c) Dania        d) Bułgaria

29) Skąd pochodzą klocki Lego?

a) Francja        b) Holandia        c) Dania        d) Szwecja

30) Pod prezydencją którego państwa znajduje się UE w obecnym półroczu?

a) Niemcy        b) Portugalia        c) Belgia        d) Polska