WAŻNY GOŚĆ

13 grudnia 2007 roku z wizytą w naszej szkole gościł przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Białymstoku Pan Józef Mozolewski.

Termin wizyty nie był przypadkowy, wiązał się z 26-tą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Temu wydarzeniu nasz gość poświęcił swoje wystąpienie na szkolnym apelu, na którym również wręczył stypendia najlepszym uczniom, tj. Mateuszowi Baranowskiemu, Pauli Kopciewskiej i Adrianowi Falkowskiemu.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego i losy "Solidarności" były tematem spotkania uczniów klas pierwszych z Panem Przewodniczącym, które odbyło się na zakończenie wizyty.

admin