Wielkanocny konkurs plastyczny
regulamin                       

Q:\140066.plk\MEDIA\CAGCAT10\j0304933.wmf

Organizator:

 

Ø     Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Korycinie

 

Cele:

 

Ø      Propagowanie tradycji wielkanocnych.

Ø      Rozwijanie sprawności manualnych.

Ø      Rozbudzanie wrażliwości plastycznej i twórczej wyobraźni.

Ø      Zachęcanie do poszukiwań nowych form plastycznych.

Ø      Kształtowanie postaw altruistycznych i zachęcanie do działalności charytatywnej.

 

Rodzaj prac:

 

Ø     Pisanka

Ø     Palma

 

Warunki uczestnictwa:

Ø      Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III i IV - VI SP

Ø      Prace powinny być wykonane z materiałów trwałych, nie ulegających zepsuciu.

Ø      Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:

·        imię i nazwisko  autora, klasa

·        nazwa szkoły, telefon

·        nazwisko nauczyciela przygotowującego

Ø        Prace należy dostarczyć do dnia14.03.2014 pod adres:

                              Zespół Szkół w Korycinie

                                      Świetlica szkolna

                                  ul. Szkolna 1,

                         16-140 Korycin tel. 85 7219004

Informacje dodatkowe:

               

Ø      Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wystawione na Kiermaszu Wielkanocnym odbywającym się podczas Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na wybrany przez organizatora cel charytatywny.

Ø      Lista laureatów i osób wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.gimkorycin.com.pl do dn. 20.03.2014.

Ø      Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas XIV Konkursu Biblijnego 22.03.2014r w Zespole Szkół w Korycinie.

Ø      Kontakt: wych. świetlicy- Agnieszka Tołoczko (505-117-653)

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie