Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 

Pierwszy dzień grudnia w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie został w całości poświęcony wolontariatowi i działalności dobroczynnej. Realizowane tego dnia przedsięwzięcia edukacyjne miały na celu promocję idei wolontariatu oraz aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży.

W związku z przypadającym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza uczennice ze szkolnego koła przygotowały apel poświęcony tematyce wolontariackiej pod hasłem: „Kto pomaga innym, pomaga również sobie”. W trakcie apelu zebrana młodzież usłyszała odpowiedzi na pytania: „Co to jest wolontariat?”, „Kto może zostać wolontariuszem?”, „Dlaczego warto pomagać innym?” oraz „Jakie działania i akcje charytatywne zorganizowano w trym roku szkolnym?”. By lepiej wyjaśnić ideę wolontariatu stworzono wystawkę z wybranymi sentencjami i cytatami filozofów, osób duchownych, ludzi ze świata kultury, sztuki i polityki na temat niesienia pomocy potrzebującym i czynienia dobra. Podsumowano też przygotowany z tej okazji konkurs plastyczny pt. „Jak pomagam zwierzętom przetrwać zimę?”. W trakcie apelu uczniowie mogli obejrzeć wystawę wszystkich konkursowych prac, a 13 najlepszych autorów zostało nagrodzonych drobnymi upominkami.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza były też doskonałą okazją do ogłoszenie wyników listopadowej zbiórki karmy i koców prowadzonej w szkole pod hasłem „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”. Ponad 130 kg zebranej karmy suchej, puszek i saszetek z jedzeniem dla psów i kotów oraz 15 koców i poduszek pojedzie 7 grudnia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Green House w Krzeczkowie k. Moniek, do którego trafiają bezpańskie zwierzęta z gminy Korycin. Taki rezultat to wspólna zasługa ponad 100 uczniów i pracowników szkoły, którzy dołączyli do zbiórki i przekazali dary na ten szczytny cel.

Kolejnym punktem obchodów Dnia Wolontariusza były warsztaty edukacyjne dla uczniów klas czwartych i siódmych podstawówki oraz drugich i trzecich gimnazjum. Prowadziła je Krystyna Skrzycka – koordynator wolontariatu i kampanii „Pola nadziei” Fundacji „Pomóż Im” Onkologia i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Uczniowie z Korycina już w październiku włączyli się w realizację pierwszego etapu tej kampanii sadząc cebulki żonkili w szkolnym ogródku i na korycińskim Rynku. Przed nimi jeszcze kolejny etap polegający na przygotowaniu papierowych żonkili, które otrzymają wszyscy darczyńcy podczas wiosennej kwesty.

Obchody zakończyło podziękowania skierowane do wszystkich wolontariuszy. Z ostatnich danych statystycznych wynika, że jedynie 18% Polaków angażuje się w wolontariat stały i akcyjny, więc tym bardziej cieszy ogromna popularność tego typu akcji wśród dzieci i młodzieży z Korycina. Ich zaangażowanie i bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym jest wzorem dla pozostałych uczniów i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość lokalnej społeczności.

Barbara Szypulska