WYDARZENIA

Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Patronów Szkół

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie. Następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz złożenie kwiatów.
12 listopada społeczność Zespołu Szkół w Korycinie i zaproszeni goście wzięli udział w akademii upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz kultywującej Dzień Patronów Szkół. Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  pt.  "Ojczyzno ma", który uatrakcyjnił występ grupy tanecznej z klasy IVA. Uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych Patronom Szkół.


Śniadanie Daje Moc

6 listopada uczniowie klas I-III SP włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. W tym dniu szczególnie mówimy o zdrowym odżywianiu i roli śniadania. Dbamy o wprowadzanie zdrowych nawyków u najmłodszych i nie zapominamy o tym najważniejszym posiłku. Tego dnia 129 uczniów naszej szkoły przygotowało i zjadło razem drugie śniadanie.


Porządkowanie Grobu Nieznanego Żołnierza
Przed Świętem Zmarłych gromada zuchowa udała się na cmentarz, by uporządkować Grób Nieznanego Żołnierza. Zuchy umyły płytę nagrobną i zmiotły zeschłe liście. Na grobie postawiły wazon z biało-czerwonymi kwiatami i zapaliły znicze.


Spotkanie z podróżnikiem
W środę 28.10.2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z Marcinem Obałkiem, który przemierzył konno Argentynę, ciągnikiem pokonał Amerykę, a małym fiatem Australię. Dzieci obejrzały film nakręcony przez podróżnika podczas jego pobytu w Ameryce Południowej. Z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści o jego przygodach w czasie podróży po Amazonii. Podczas spotkania dzieci poznały warunki życia i zwyczaje mieszkającej tam ludności oraz fascynujący świat zwierząt i roślin.


Apel 23 X 2015

Dnia 23 października. W Zespole Szkół w Korycinie odbył się apel zorganizowany przez Samorządy Uczniowskie SP oraz Gimnazjum. Celem apelu było zaprezentowanie społeczności szkolnej Szkolnego Kodeksu Zasad i Norm Zachowań Ucznia. Zasady i normy zapisane w Kodeksie zostały zebrane i opracowane wspólnie przez wszystkich uczniów przy pomocy nauczycieli na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządów uczniowskich, posiedzeniach zespołów wychowawczych oraz posiedzeniach rady pedagogicznej. Dotyczą one między innymi zasad zachowania się na korytarzu szkolnym, w szatni, w sali lekcyjnej, przy sklepiku oraz na placu i parkingu szkolnym. Celem wprowadzenia w życie powyższego Kodeksu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury na terenie Zespołu Szkół w Korycinie.


Ślubowanie uczniów pierwszych klas. Dzień Edukacji Narodowej

13 października byliśmy świadkami podniosłej uroczystości. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korycinie złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów.
W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły przyjęli podziękowania i wyróżnienia za swoją pracę.


Warsztaty: „Religie Podlasie”, „Tolerancja jest OK”, „Otwarty Korycin”
2 i 9 października klasy trzecie gimnazjum wzięły udział w cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Celem warsztatów było przekazanie uczniom w atrakcyjnej formie informacji o odmiennościach wyznaniowych, narodowych, kulturowych i światopoglądowych mieszkańców Podlasia. Praktyczne działania umożliwiły zrozumienie świata niewidomych oraz niedowidzących. Promowano pozytywne postawy: otwartości, tolerancji, integracji.


Europejski Dzień Języków

Dnia 9. 10. 2015 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie klas IV - VI SP i I - III Gimnazjum, pod opieką nauczycieli języków obcych, przygotowali apel. Przedstawili na nim informacje na temat uczenia się języków obcych w różnych krajach oraz wykonali piosenki w obcych językach. 


Próbny alarm
Dnia 02.10.2015r. o godz. 9.15 w trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół w Korycinie przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Ewakuacją uczniów wraz z nauczycielami i administracją szkoły dowodziła Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszanie się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejście na wyznaczony teren zbiórki. Uczniowie szkoły zapoznali się ze sposobami ewakuacji z budynku w razie zagrożenia pożarowego. Po sygnale dźwiękowym wszyscy uczniowie i pracownicy natychmiast opuścili budynek szkoły, korzystając z wyjść ewakuacyjnych. Wychowawcy zdali raport o frekwencji w poszczególnych klasach. Pani Dyrektor poinformowała, że próbny alarm ma na celu przećwiczenie procedur postępowania na wypadek rzeczywistego zagrożenia pożarowego.
Miejmy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.

Piotr Pawłowski


Wizyta w siedzibie NSZZ "Solidarność"
W ramach obchodów 35 lecia NSZZ "Solidarność" 29 września młodzież klas pierwszych Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie gościła w Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski przywitał gości, a następnie przedstawił historię Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz jego obecną działalność.
Nasi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą najważniejsze wydarzenia w historii związku oraz zwiedzili okolicznościową wystawę z okazji XXXV - lecia Solidarności.
Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z obszernym materiałem archiwalnym, pamiątkami ze zbiorów prywatnych oraz oryginalnymi eksponatami z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Nie zabrakło ciekawostek z czasów wzmożonej działalności podziemnej, w tym plakatów, znaczków i przedmiotów codziennego użytku, a także akcentów z bieżącej działalności związku.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 9 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej. Na przewodniczącą wybrano Nicolę Krynicką, uczennicę klasy VIB. Opiekunem zastała p. Barbara Stachelek.
W Gimnazjum wybory odbyły się 14 września. Tomasz Romanowski uczeń klasy IIIA został wybrany na przewodniczącego. Opiekunem został p. Adam Bojarzyński.


Dalej "WYDARZENIA" >>>

KORYCIN


Korycin liczy 460 mieszk. Położony w województwie podlaskim, u zbiegu dróg  nr 8 i 671. Siedziba władz gminnych.
Historia Korycina sięga XVI-tego wieku. Na skraju Puszczy Kuźnickiej powstała osada  Dąbrówka - Kumiałka.

                           Więcej >>>


Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej


 !!! Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny


   Więcej >>>


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja EgzaminacyjnaPoradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Copyright©Zespół Szkół w Korycinie 1998 - 2015
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2015 r.