WYDARZENIA

Pasowanie
     20 października do grona uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto dwóch pierwszoklasistów. Po części artystycznej Pani Dyrektor dokonała pasowania dzieci na uczniów. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, książeczki SKO i drobne upominki. Uroczystość zakończyła się integracyjną dyskoteką uczniów klas I-III.


Światowy Dzień Uśmiechu
     Dnia 7 października uczniowie klasy II A i II B obchodzili Światowy Dzień Uśmiechu. Tego dnia uczniowie pracowali w grupach i mieli do wykonania trzy zadania. Po wykonaniu orderu uśmiechu przystąpili do pracy nad plakatem p.h. „Śmiech to zdrowie”. Następnym zadaniem do wykonania było zredagowanie krótkiej rymowanki do w/w hasła.
Na koniec działań związanych ze Światowym Dniem Uśmiechu był wybór Miss i Mister Uśmiechu.


Ślubowanie i Dzień Edukacji Narodowej

     13 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum. 37 pierwszoklasistów zostało pasowanych przez Panią Dyrektor Ewę Bojarzyńską na uczniów.
W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły przyjęli podziękowania i wyróżnienia za swoją pracę.


Wycieczka do Białegostoku

     W dniu 4 października 2016 roku uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Białegostoku. W jej trakcie obejrzeli wystawy przygotowane przez Muzeum Medycyny i Farmacji, zwiedzili Pałac Branickich i spacerowali po ogrodach pałacowych.
    Drugim etapem wycieczki były zajęcia edukacyjne w skansenie w Jurowcach pod hasłem "Babie lato w skansenie". Uczniowie poznawali sposoby zdobienia domów, proces obróbki lnu, zapoznali się z pracą tkaczki i wycinali ozdoby z papieru. Na koniec wszyscy posilili się kiełbaskami, które upiekli nad ogniskiem.


Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków
   
 Z okazji Europejskiego Dnia Języków zorganizowano w naszej szkole konkurs na album o najpiękniejszych miejscach w krajach anglo i niemieckojęzycznych.
Spośród dostarczonych prac wyłoniono następujących zwycięzców: Gimnazjum - Edyta Gołko (IIIB), SP - Ewelina Szczuka (VIA).


Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     23 września 2016 roku w Zespole Szkół w Korycinie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W Szkole Podstawowej przewodniczącą została Oliwia Rećko z klasy VI A, natomiast w Gimnazjum największą liczbę głosów zdobyła Paulina Chwiećko z klasy III B.  Opiekunami zostali:  Pani Barbara Stachelek w SP i Pan Adam Bojarzyński w Gimnazjum. 


Jubileuszu ciąg dalszy
    
12 września uczniowie Zespołu Szkół w Korycinie wspólnie świętowali 100-lecie Szkoły Podstawowej. Rozpoczęto od obejrzenia prezentacji ukazującej historię naszej szkoły a następnie udano się do Szkolnej Izby Tradycji. Ponadto uczniowie SP wzięli udział w warsztatach plastycznych ph. Nasza szkoła a absolwenci uczestniczyli w sportowym turnieju na boisku szkolnym. Na wszystkich czekało także ognisko i kiełbaski.


100-lecie Szkoły Podstawowej w Korycinie
     11 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej w Korycinie, na które przybyli: członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Bogdan Dyjuk, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Anna Topór, przedstawiciel  Pana Ministra Jarosława Zielińskiego Pani Ewa Wińska-Jeleniewska, przedstawiciel Pana Posła Mieczysława Kazimierza Baszko Pani Katarzyna Ancipiuk,  delegaci z zaprzyjaźnionych szkół, Powiatowy Komendant Policji w Sokółce insp. Krzysztof Mróz, Wójtowie i Burmistrzowie z sąsiednich gmin, absolwenci, byli pracownicy, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji, uczniowie i mieszkańcy gminy Korycin.
     Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele. Potem wszyscy spotkali się na placu szkolnym. Były wspomnienia, życzenia, urodzinowy tort. Podziękowano osobom, które wspierają rozwój szkoły. Poświęcono tablicę pamiątkową oraz Szkolną Izbę Tradycji. Następnie wszyscy goście mogli zwiedzić placówkę, obejrzeć przygotowane wystawy i wziąć udział w festynie rodzinnym zorganizowanym na boiskach szkolnych.

                                                           


Otwarcie Szkolnej Izby Tradycji
    
Obchodzony przez Szkołę Podstawową jubileusz 100-lecia był okazją do zorganizowania Szkolnej Izby Tradycji, w której znalazły się pamiątki związane z dziejami placówki i przeszłością najbliższej okolicy. Izba pozwoli ocalić od zapomnienia ważną część dziejów naszych terenów i umożliwi uczniom zapoznanie z dorobkiem materialnym swoich przodków.
     Przez dziesięć miesięcy zbierane były dokumenty, zdjęcia, przybory szkolne, przedmioty codziennego użytku, meble oraz wszystko, co było dawniej na wyposażeniu mieszkań i obejścia gospodarskiego. Osobami, które zaangażowały się w gromadzenie eksponatów i zajęły się przygotowaniem pomieszczeń i rozmieszczeniem w nich zbiorów byli: Barbara i Zdzisław Szypulscy oraz Celina Baranowska. Część przedmiotów została przekazana przez Kazimierza Szubzdę z pracowni historycznej. Celem twórców Izby było gromadzenie pamiątek związanych z regionem, ochrona przed zniszczeniem, popularyzacja i przybliżenie historii szkoły, Korycina i okolicy.
     Eksponaty przekazali: Celina Baranowska, Ewa Bojarzyńska, ks. Andrzej Gniedziejko, ks. Andrzej Horaczy, Anna Iłendo, Jadwiga i Jerzy Krupowiczowie, Bogdan Małyszko, Zdzisław Misiewicz, Cecylia Radulska, Eugeniusz Rutkowski, Katarzyna Skrzypko, Helena i Edmund Sobolewscy, Grzegorz Szubzda, Barbara i Zdzisław Szypulscy, Stanisław Urban, Elżbieta Wasilewska.
    Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.


Monografia Szkoły Podstawowej w Korycinie
Podsumowaniem jubileuszu obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Korycinie było wydanie książki dokumentującej historię placówki i jej rozwój na przestrzeni lat. Autorką publikacji pt. Szkoła Podstawowa w Korycinie do lat 90. XX wieku. Zarys Historyczny jest Barbara Szypulska – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkól w Korycinie.
Mamy nadzieję, że książka będzie źródłem wielu refleksji i stanie się trwałą pamiątką po jubileuszu. Zebrane w całość i opisane historyczne fakty z pewnością ułatwią zainteresowanym poznanie bogatej a zarazem ciekawej historii szkoły. Książka ukazała się dzięki hojności sponsorów: lokalnych przedsiębiorców, firm, banku oraz osób prywatnych.


Rekrutacja 2016
Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Gminy Korycin w sprawie ... >>>
Harmonogram Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej >>>


 

 

Dalej "WYDARZENIA" >>>

KORYCIN


Korycin liczy 460 mieszk. Położony w województwie podlaskim, u zbiegu dróg  nr 8 i 671. Siedziba władz gminnych.
Historia Korycina sięga XVI-tego wieku. Na skraju Puszczy Kuźnickiej powstała osada  Dąbrówka - Kumiałka.

                           Więcej >>>Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej


 !!! Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny


   Więcej >>>


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja EgzaminacyjnaPoradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Copyright©Zespół Szkół w Korycinie 1998 - 2016
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2016 r.