WYDARZENIA

Jubileuszu ciąg dalszy
    
12 września uczniowie Zespołu Szkół w Korycinie wspólnie świętowali 100-lecie Szkoły Podstawowej. Rozpoczęto od obejrzenia prezentacji ukazującej historię naszej szkoły a następnie udano się do Szkolnej Izby Tradycji. Ponadto uczniowie SP wzięli udział w warsztatach plastycznych ph. Nasza szkoła a absolwenci uczestniczyli w sportowym turnieju na boisku szkolnym. Na wszystkich czekało także ognisko i kiełbaski.


100-lecie Szkoły Podstawowej w Korycinie
     11 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej w Korycinie, na które przybyli: członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Bogdan Dyjuk, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Anna Topór, przedstawiciel  Pana Ministra Jarosława Zielińskiego Pani Ewa Wińska-Jeleniewska, przedstawiciel Pana Posła Mieczysława Kazimierza Baszko Pani Katarzyna Ancipiuk,  delegaci z zaprzyjaźnionych szkół, Powiatowy Komendant Policji w Sokółce insp. Krzysztof Mróz, Wójtowie i Burmistrzowie z sąsiednich gmin, absolwenci, byli pracownicy, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji, uczniowie i mieszkańcy gminy Korycin.
     Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele. Potem wszyscy spotkali się na placu szkolnym. Były wspomnienia, życzenia, urodzinowy tort. Podziękowano osobom, które wspierają rozwój szkoły. Poświęcono tablicę pamiątkową oraz Szkolną Izbę Tradycji. Następnie wszyscy goście mogli zwiedzić placówkę, obejrzeć przygotowane wystawy i wziąć udział w festynie rodzinnym zorganizowanym na boiskach szkolnych.

                                                           


Otwarcie Szkolnej Izby Tradycji
    
Obchodzony przez Szkołę Podstawową jubileusz 100-lecia był okazją do zorganizowania Szkolnej Izby Tradycji, w której znalazły się pamiątki związane z dziejami placówki i przeszłością najbliższej okolicy. Izba pozwoli ocalić od zapomnienia ważną część dziejów naszych terenów i umożliwi uczniom zapoznanie z dorobkiem materialnym swoich przodków.
     Przez dziesięć miesięcy zbierane były dokumenty, zdjęcia, przybory szkolne, przedmioty codziennego użytku, meble oraz wszystko, co było dawniej na wyposażeniu mieszkań i obejścia gospodarskiego. Osobami, które zaangażowały się w gromadzenie eksponatów i zajęły się przygotowaniem pomieszczeń i rozmieszczeniem w nich zbiorów byli: Barbara i Zdzisław Szypulscy oraz Celina Baranowska. Część przedmiotów została przekazana przez Kazimierza Szubzdę z pracowni historycznej. Celem twórców Izby było gromadzenie pamiątek związanych z regionem, ochrona przed zniszczeniem, popularyzacja i przybliżenie historii szkoły, Korycina i okolicy.
     Eksponaty przekazali: Celina Baranowska, Ewa Bojarzyńska, ks. Andrzej Gniedziejko, ks. Andrzej Horaczy, Anna Iłendo, Jadwiga i Jerzy Krupowiczowie, Bogdan Małyszko, Zdzisław Misiewicz, Cecylia Radulska, Eugeniusz Rutkowski, Katarzyna Skrzypko, Helena i Edmund Sobolewscy, Grzegorz Szubzda, Barbara i Zdzisław Szypulscy, Stanisław Urban, Elżbieta Wasilewska.
    Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.


Monografia Szkoły Podstawowej w Korycinie
Podsumowaniem jubileuszu obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Korycinie było wydanie książki dokumentującej historię placówki i jej rozwój na przestrzeni lat. Autorką publikacji pt. Szkoła Podstawowa w Korycinie do lat 90. XX wieku. Zarys Historyczny jest Barbara Szypulska – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkól w Korycinie.
Mamy nadzieję, że książka będzie źródłem wielu refleksji i stanie się trwałą pamiątką po jubileuszu. Zebrane w całość i opisane historyczne fakty z pewnością ułatwią zainteresowanym poznanie bogatej a zarazem ciekawej historii szkoły. Książka ukazała się dzięki hojności sponsorów: lokalnych przedsiębiorców, firm, banku oraz osób prywatnych.


Rekrutacja 2016
Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Gminy Korycin w sprawie ... >>>
Harmonogram Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej >>>


Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Świętą. Następnym punktem było wysłuchanie przemówienia Pana Wójta Mirosława Lecha i złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.  Po powrocie do szkoły odbył się apel, na którym Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska  przedstawiła najważniejsze zadania  i zmiany w nowym roku szkolnym.  
Rok 2016 będzie szczególny dla społeczności Korycina, ponieważ będziemy świętować  100-lecie istnienia szkoły podstawowej.


23, 24 czerwca - podsumowanie i uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W radosnej atmosferze zbliżających się wakacji przebiegały ostatnie dwa dni roku szkolnego. W czwartek pożegnaliśmy absolwentów podstawówki i gimnazjum. Były podziękowania, życzenia, kwiaty dla nauczycieli oraz pamiątki uczniom. Mieliśmy przyjemność zobaczyć występ grupy tanecznej pod opieką p. Anny Stankiewicz oraz część artystyczną w wykonaniu klas drugich gimnazjum i klas piątych szkoły podstawowej pod opieką p. Marty Krutul, p.Katarzyny Waśkiewicz i p.Teresy Rutkowskiej. Wyróżniający się sportowcy oraz laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych odebrali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Korycin. Nagrodzeni zostali również członkowie pocztu sztandarowego oraz uczniowie, którzy nie opuścili żadnego dnia nauki. Upominki, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Korycinie, wręczono wszystkim systematycznie oszczędzającym w SKO. Natomiast w piątek rozdano świadectwa z biało-czerwonym paskiem i uhonorowano najlepszych uczniów w szkole Jakuba Klozę (SP) i Radosława Gryko (G). Z rąk przedstawiciela NSZZ Solidarność p. Izabeli Żmojdy nagrody otrzymali Kacper Sołjan, Michał Kryjan i Edyta Chociej. Rodzicom absolwentów z tytułem „Wzorowego ucznia” wręczone zostały „Listy gratulacyjne”. 
Życzymy wszystkim udanych wakacji i dobrego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.


Turniej wiedzy o Janie Pawle II
Dnia 9 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Korycinie odbył się turniej wiedzy o Janie Pawle II. Uczniowie rywalizowali w 3 kategoriach: klasy I-III SP( zwyciężyła klasa III a ), klasy IV-VI SP (zwyciężyła klasa IV a) oraz I-III gimnazjum ( zwyciężyła klasa III b). Organizatorami turnieju byli : p. Grażyna Krawczyńska , p. Elżbieta Rudzińska  oraz ks. Wojciech Łapicz.  Uczniowie zachwycili wiedzą o naszym Wielkim Rodaku.  W czasie konkursu odbyła się projekcja prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów gimnazjum.


Wycieczka do Zuzeli
17 czerwca uczniowie klas III wyruszyli na wycieczkę śladami patrona Szkoły Podstawowej. W Zuzeli miejscu narodzin Stefana Kardynała Wyszyńskiego zwiedzili Muzeum Lat Dziecięcych i kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Wszyscy uczestnicy wycieczki wpisali się do księgi pamiątkowej. Następnie dzieci zwiedziły Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Na terenie ciechanowieckiego skansenu odbyło się ognisko kończące wycieczkę.


Konkurs ph. ,,Podróż z piosenką"

15 czerwca w klasach I-III odbył się konkurs piosenki dziecięcej ph. ,, Podróż z piosenką".  Na specjalnie przygotowanej scenie piosenki zaśpiewało 29 uczestników. Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Laureaci klas pierwszych: Natasza Giaro, Patrycja Szymaniuk, Hanna Golak.

Laureaci klas drugich: Anna Olszewska, Kinga Sosnowska, Ewelina Mancewicz.

Laureaci klas trzecich: Magdalena Strzymińska, Martyna Żarniewska, Dominika Motybel.


 

 

Dalej "WYDARZENIA" >>>

KORYCIN


Korycin liczy 460 mieszk. Położony w województwie podlaskim, u zbiegu dróg  nr 8 i 671. Siedziba władz gminnych.
Historia Korycina sięga XVI-tego wieku. Na skraju Puszczy Kuźnickiej powstała osada  Dąbrówka - Kumiałka.

                           Więcej >>>Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej


 !!! Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny


   Więcej >>>


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja EgzaminacyjnaPoradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

Copyright©Zespół Szkół w Korycinie 1998 - 2016
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2016 r.