Strona główna<<<2006<<<2007<<<2008<<<2009<<<2010<<<2011<<<2012<<<2013<<<2014<<<2015<<<2016<<<2017

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju po raz 25 dotarło do Polski z Groty Narodzenia Pańskiego. Jest ono symbolem pokoju i pojednania. Gromada zuchowa odebrała Betlejemskie Światło Pokoju  z Chorągwi Białostockiej ZHP. Zuchy przekazały światełko do Przedszkola, Zespołu Szkół oraz Kościoła w Korycinie. „Zauważ człowieka” – to tegoroczne hasło towarzyszące przekazaniu światła. Zachęca nas ono  do większej wrażliwości na potrzeby innych ludzi.


Jasełka

Ostatni dzień tego roku w naszej szkole miał bardzo uroczysty charakter. Na początku przygotowane przez uczniów Jasełka obejrzeli uczniowie gimnazjum, a następnie uczniowie Szkoły Podstawowej, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Przedstawienie, wspólna modlitwa, śpiewanie kolędy, życzenia wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, który towarzyszył także podczas spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. 
Tegoroczne przedstawienie Jasełkowe przygotowało koło teatralne gimnazjum pod opieką p. Marty Krutul we współpracy z p. Grażyną Krawczyńską i p. Rlżbietą Rudzińską. Koło taneczne z klas I i IV pod opieką p. Anny Stankiewicz zapewniło oprawę taneczną przedstawienia, natomiast uczniowie klas V, VIB oraz II Gimnazjum a także klas II SP przygotowali piosenki świąteczne w języku niemieckim i angielskim a także pastorałki w języku polskim pod czujnym okiem p. Katarzyny Waśkiewicz, p. Wandy Postołowicz, p. Adama Bojarzyńskiego oraz p. Pauliny Banel.

Przedstawienie Jasełkowe będzie można jeszcze raz obejrzeć w naszej szkole 4 stycznia o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy  wszystkich, którzy chcieliby przedłużyć nastrój Świąt Bożego Narodzenia chociaż o jeden dzień :)


Warsztaty plastyczne

11 grudnia uczniowie klasy V b uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez
p. Katarzynę Waśkiewicz a przeprowadzonych przez p. Ewę Kloza oraz pensjonariuszy Domu Gościnnego w Dzięciołówce. Tematem warsztatów były Święta Bożego Narodzenia.
Uczniowie wykonywali świeczniki, woreczki, biżuterię oraz malowali anioły.


Zuchowy Opłatek
Na ostatniej zbiórce przed świętami Bożego Narodzenia zuchy ubrały choinkę i przygotowały symboliczny wigilijny stół. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń był skromny poczęstunek. Wspólne śpiewanie kolęd wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój.


Obietnica Zuchowa
Zuchy z 17 Gromady Zuchowej „Krasnoludkowy Ród” złożyły Obietnicę  Zuchową.  Wysłuchały gawędy o symbolice zuchowego znaczka. Wykazały się znajomością Prawa Zucha. Wykonywały różnorodne zadania będące sprawdzianem ich wiadomości i umiejętności. Po wypowiedzeniu roty Obietnicy otrzymały zuchowe znaczki. Wiele radości wniosły wspólne pląsy. Uroczysta zbiórka zakończyła się kręgiem przyjaźni i iskierką.


Sukces młodych recytatorów
12 grudnia uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali swoje umiejętności w XIX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce. Lauratami zostały: Monika Wiesławska z kl. IIIB (I miejsce w grupie III), Natalia Lewicka z kl. IVA (I miejsce w gr. IV), Aleksandra Kużbiel z kl. IVB (III miejsce w gr. IV), Nicola Krynicka z kl. VIB (I miejsce w gr. VI). Uczennice przygotowały: p. Anna Szubzda, p. Marta Kiersnowska, p. Elżbieta Malewicz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Mikołajki
W dniach 4 i 7 grudnia 2015 roku gimnazjaliści oraz uczniowie klas IV-VI SP wzięli udział w Mikołajkowych Turniejach. W Szkole Podstawowej poszczególne konkurencje odbyły się w dwóch grupach: kl. V-VI i oddzielnie kl. IV. W grupie starszej najwięcej punktów zdobyła klasa VB, drugie miejsce zajęła kl. VI B,  trzecie VA, a czwarte VIA. W kategorii klas IV zwyciężyła kl. IVA.  Uczniowie klas I-III mieli możliwość obejrzenia teatru cieni pt. "Ucieczka smoków"  w wykonaniu kl. IIB SP.  
Nie zabrakło oczywiście Mikołaja ze słodkimi podarunkami.


Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Patronów Szkół

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie. Następnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz złożenie kwiatów.
12 listopada społeczność Zespołu Szkół w Korycinie i zaproszeni goście wzięli udział w akademii upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz kultywującej Dzień Patronów Szkół. Gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  pt.  "Ojczyzno ma", który uatrakcyjnił występ grupy tanecznej z klasy IVA. Uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych Patronom Szkół.


Śniadanie Daje Moc

6 listopada uczniowie klas I-III SP włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc”. W tym dniu szczególnie mówimy o zdrowym odżywianiu i roli śniadania. Dbamy o wprowadzanie zdrowych nawyków u najmłodszych i nie zapominamy o tym najważniejszym posiłku. Tego dnia 129 uczniów naszej szkoły przygotowało i zjadło razem drugie śniadanie.


Porządkowanie Grobu Nieznanego Żołnierza
Przed Świętem Zmarłych gromada zuchowa udała się na cmentarz, by uporządkować Grób Nieznanego Żołnierza. Zuchy umyły płytę nagrobną i zmiotły zeschłe liście. Na grobie postawiły wazon z biało-czerwonymi kwiatami i zapaliły znicze.


Spotkanie z podróżnikiem
W środę 28.10.2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z Marcinem Obałkiem, który przemierzył konno Argentynę, ciągnikiem pokonał Amerykę, a małym fiatem Australię. Dzieci obejrzały film nakręcony przez podróżnika podczas jego pobytu w Ameryce Południowej. Z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści o jego przygodach w czasie podróży po Amazonii. Podczas spotkania dzieci poznały warunki życia i zwyczaje mieszkającej tam ludności oraz fascynujący świat zwierząt i roślin.


Apel 23 X 2015

Dnia 23 października. W Zespole Szkół w Korycinie odbył się apel zorganizowany przez Samorządy Uczniowskie SP oraz Gimnazjum. Celem apelu było zaprezentowanie społeczności szkolnej Szkolnego Kodeksu Zasad i Norm Zachowań Ucznia. Zasady i normy zapisane w Kodeksie zostały zebrane i opracowane wspólnie przez wszystkich uczniów przy pomocy nauczycieli na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządów uczniowskich, posiedzeniach zespołów wychowawczych oraz posiedzeniach rady pedagogicznej. Dotyczą one między innymi zasad zachowania się na korytarzu szkolnym, w szatni, w sali lekcyjnej, przy sklepiku oraz na placu i parkingu szkolnym. Celem wprowadzenia w życie powyższego Kodeksu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury na terenie Zespołu Szkół w Korycinie.


Ślubowanie uczniów pierwszych klas. Dzień Edukacji Narodowej

13 października byliśmy świadkami podniosłej uroczystości. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korycinie złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów.
W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły przyjęli podziękowania i wyróżnienia za swoją pracę.


Warsztaty: „Religie Podlasie”, „Tolerancja jest OK”, „Otwarty Korycin”
2 i 9 października klasy trzecie gimnazjum wzięły udział w cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Celem warsztatów było przekazanie uczniom w atrakcyjnej formie informacji o odmiennościach wyznaniowych, narodowych, kulturowych i światopoglądowych mieszkańców Podlasia. Praktyczne działania umożliwiły zrozumienie świata niewidomych oraz niedowidzących. Promowano pozytywne postawy: otwartości, tolerancji, integracji.


Europejski Dzień Języków

Dnia 9. 10. 2015 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Uczniowie klas IV - VI SP i I - III Gimnazjum, pod opieką nauczycieli języków obcych, przygotowali apel. Przedstawili na nim informacje na temat uczenia się języków obcych w różnych krajach oraz wykonali piosenki w obcych językach. 


Próbny alarm
Dnia 02.10.2015r. o godz. 9.15 w trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół w Korycinie przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Ewakuacją uczniów wraz z nauczycielami i administracją szkoły dowodziła Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszanie się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejście na wyznaczony teren zbiórki. Uczniowie szkoły zapoznali się ze sposobami ewakuacji z budynku w razie zagrożenia pożarowego. Po sygnale dźwiękowym wszyscy uczniowie i pracownicy natychmiast opuścili budynek szkoły, korzystając z wyjść ewakuacyjnych. Wychowawcy zdali raport o frekwencji w poszczególnych klasach. Pani Dyrektor poinformowała, że próbny alarm ma na celu przećwiczenie procedur postępowania na wypadek rzeczywistego zagrożenia pożarowego.
Miejmy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.

Piotr Pawłowski


Wizyta w siedzibie NSZZ "Solidarność"
W ramach obchodów 35 lecia NSZZ "Solidarność" 29 września młodzież klas pierwszych Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie gościła w Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski przywitał gości, a następnie przedstawił historię Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz jego obecną działalność.
Nasi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą najważniejsze wydarzenia w historii związku oraz zwiedzili okolicznościową wystawę z okazji XXXV - lecia Solidarności.
Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z obszernym materiałem archiwalnym, pamiątkami ze zbiorów prywatnych oraz oryginalnymi eksponatami z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Nie zabrakło ciekawostek z czasów wzmożonej działalności podziemnej, w tym plakatów, znaczków i przedmiotów codziennego użytku, a także akcentów z bieżącej działalności związku.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 9 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej. Na przewodniczącą wybrano Nicolę Krynicką, uczennicę klasy VIB. Opiekunem zastała p. Barbara Stachelek.
W Gimnazjum wybory odbyły się 14 września. Tomasz Romanowski uczeń klasy IIIA został wybrany na przewodniczącego. Opiekunem został p. Adam Bojarzyński.


Gimnazjaliści uczestnikami XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru to uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca Polaków zesłanych na Sybir. Każdego roku uczestniczą w nim tysiące osób z Polski i z zagranicy. Jednym z punktów programu jest przemarsz przez miasto, który jest manifestacją pamięci o Sybirakach.
W tegorocznych uroczystościach wzięła udział delegacja Gimnazjum, która z pocztem sztandarowym godnie reprezentowała naszą Szkołę.


Wycieczka do Trójmiasta

W dniach 3 – 5 września uczniowie Gimnazjum im. „Solidarności“ w Korycinie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta. W programie wycieczki było poznawanie i uczczenie miejsc ważnych w historii naszego kraju. W pierwszym dniu wyjazdu uczniowie dowiedzieli się o historii powstania i osobach tworzących Związek Zawodowy Solidarność. Zobaczyli miejsca ważne w historii tworzenia się ruchu „Solidarność”, m.in. weszli na tereny Stoczni Gdańskiej, zwiedzili Salę BHP, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Więcej >>>


Witaj szkoło!
Zgodnie z tradycją uczniowie Zespołu Szkół w Korycinie rozpoczęli rok szkolny od udziału we Mszy św. Następnie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej, składając kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Po powrocie do szkoły, na wspólnym apelu, wysłuchali informacji pani dyrektor Ewy Bojarzyńskiej na temat zmian, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym. Na zakończenie spotkali się ze swoimi wychowawcami.


Gimnazjaliści na obchodach 35. rocznicy powstania „Solidarności”

40-osobowa delegacja uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. "Solidarności" w Zespole Szkół w Korycinie uczestniczyła 23 sierpnia 2015 roku w uroczystych obchodach 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", które odbyły się w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa.

Podczas uroczystości Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki poświecił krzyż „Solidarności”.


Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Korycinie

Gimnazjum im "Solidarności"; Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Wniosek - wyprawka szkolna.pdf Do pobrania >>>


Darmowe podręczniki

Wypożyczanie darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Korycinie:
- klasa IA SP i IB SP - 1 września rodzice uczniów, po spotkaniu z wychowawcami, zgłaszają się do  biblioteki szkolnej po odbiór podręczników. Komplety ćwiczeń otrzymają od wychowawców
- klasy: IIA SP, IIB SP, IIC SP, IVA SP, IVB SP, IA G, IB G – 2 września, pod opieką nauczycieli, uczniowie poszczególnych klas odbierają podręczniki z biblioteki wg wcześniej ustalonej kolejności. Komplety ćwiczeń przekażą im wychowawcy 1 września.


25, 26 czerwca – podsumowanie i uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015
W miłej i radosnej atmosferze zbliżających się wakacji przebiegały ostatnie dwa dni roku szkolnego. Już w czwartek pożegnaliśmy absolwentów podstawówki i gimnazjum. Były podziękowania, życzenia, kwiaty dla nauczycieli oraz maskotki uczniom. Pan Kazimierz Szubzda otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a gimnazjaliści z prowadzonej przez niego Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - odznaki za aktywną działalność w MDP. Z kolei wyróżniający się sportowcy oraz laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych odebrali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Korycin. Nagrodzeni zostali również członkowie pocztu sztandarowego, zespołu tanecznego „Cekinek”, szkolnego wolontariatu, a także zuchy z Gromady „Krasnoludkowy Ród” oraz uczniowie, którzy nie opuścili żadnego dnia nauki. Upominki, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Korycinie, wręczono wszystkim systematycznie oszczędzającym w SKO. Natomiast w piątek rozdano świadectwa z biało-czerwonym paskiem i uhonorowano najlepszych uczniów w szkole: Natalię Karabowicz (SP), Marcina Kozłowskiego (G) oraz Urszulę Kopciewską (G), która odebrała nagrodę im. Rodziny Klepackich dla najlepszego gimnazjalisty z Korycina. Rodzicom absolwentów z tytułem „Wzorowego ucznia” wręczone zostały „Listy gratulacyjne”.
Życzymy wszystkim udanych wakacji i dobrego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!


Bezpieczne wakacje - apel do dyrektorów szkół Czytaj >>>


Wystawa obrazów
12 czerwca uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy obrazów w ramach projektu realizowanego przez Dom Gościnny w Dzięciołówce pod nazwą „Senior Sprawny i Senior Niepełnosprawny – równi w sztuce”. Autorzy prac  to dwoje seniorów – pani Małgorzata Szaciło, emerytowana nauczycielka z naszej szkoły oraz niepełnosprawny przewodnik górski po przebytym udarze mózgu. Obydwoje tworzą pod okiem artysty malarza.


"Łączy nas Patron"
12 czerwca gościliśmy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. Spotkanie przebiegało ph. „Łączy nas Patron”. Dużo emocji wzbudził mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami dziewcząt i chłopców z obu szkół oraz rywalizacja w przeciąganiu liny. Goście zwiedzili również wiatrak, kościół oraz Park Plebański. Na zakończenie wszyscy wspólnie bawili się przy ognisku.


Sukces w wojewódzkim konkursie "Podlaska mozaika"
W czwartej edycji wojewódzkiego konkursu "Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza" w kategorii uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych III miejsce przyznano uczennicom klasy IIIA i IIB: Urszuli Baranowskiej, Paulinie Hrynkiewicz, Emilii Kozłowskiej, Izabeli Lengiewicz, Izabeli Paszko za monografię „Zaginiony świat Żydów korycińskich”. Dziewczęta pracowały pod kierunkiem p. Barbary Szypulskiej. Organizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.


Dzień Dziecka pod znakiem rywalizacji sportowych
Po raz dwunasty uczniowie Zespołu Szkół w Korycinie bawili się na festynie sportowo - rekreacyjnym p. h. "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Każdy uczestnik musiał zmierzyć się z dwunastoma różnorodnymi konkurencjami. Nagrody (piłki) otrzymywała ta klasa, której suma punktów zdobytych przez wszystkich uczniów była najwyższa. Wśród gimnazjalistów najlepszy wynik uzyskała klasa IIIA, w podstawówce bezkonkurencyjni okazali się czwartoklasiści z klasy IVB. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekał obiad, a na deser lody.
Uczniowie z klas I-III świętowali Dzień Dziecka w Parku Plebańskim. Było zwiedzanie kościoła, wiatraka, ognisko z kiełbaskami i wiele niespodzianek i atrakcji.


Konferencja "Postaw na Słońce"

22 maja odbyła się w naszej szkole konferencja,  będąca podsumowaniem projektu: ”Postaw na Słońce”, który uczniowie klasy IIIA realizują od listopada 2014 roku. Podczas konferencji przekazane zostały podstawowe informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz pokazane zostały projekty systemów  fotowoltaicznych dla domów z sąsiedztwa, przygotowane przez uczniów. Na konferencji obecni byli Wójt Gminy Korycin, inni przedstawiciele Urzędu  Gminy, Andrzej Korolczuk – starszy wizytator,  Marek Franko – ekspert z fundacji BOŚ, rodzice oraz inni zainteresowani ogniwami fotowoltaicznymi.


"Mistrz pięknego czytania"

20 maja 2015r. już po raz czwarty odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” dla klas I - III. Komisja w składzie: p. M. Michelis, p. B. Szypulska, i p. M. Krutul oceniała biegłość, wyrazistość, poprawność i interpretację czytanych tekstów. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Korycinie  i pamiątkowe dyplomy. Tytuły „Mistrza pięknego czytania” zdobyli: w klasach I - Jakub Lachowicz i Tomasz Lengiewicz, w klasach II -  Magdalena Strzymińska,  w III -  Aleksandra Kużbiel. Mistrzom gratulujemy.


Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
12 maja 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla Gimnazjalistów Województwa Podlaskiego. W konkursie uczestniczyło troje uczniów naszego gimnazjum: Marcin Kozłowski, Małgorzata Karabowicz i Urszula Baranowska. Wszyscy zostali laureatami. Otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!


Spotkanie autorskie
12 maja uczniowie klas I-IV uczestniczyli w spotkaniu z poetką Krystyną Gudel i pisarzem Bogdanem Dudko. Autorzy przyjechali do Korycina na zaproszenie Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.


Konferencja lokalna w ramach projektu: "Postaw na Słońce" - 22. 05. 2015 godz. 10 00

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Was do Zespołu Szkół w Korycinie na konferencję „Postaw na Słońce”. Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
Podczas konferencji przekazane zostaną podstawowe informacje dotyczące OZE oraz pokazane zostaną projekty systemów fotowoltaicznych dla domów z sąsiedztwa, przygotowane przez uczniów. Uczestnicy konferencji dowiedzą się o możliwościach uzyskania środków publicznych, tj. z: NFOŚiGW, WFOŚiGW i innych. Na konferencji obecni będą specjaliści od mikroinstalacji OZE  zapewnieni przez Fundację BOŚ, którzy odpowiedzą na pytania gości. Serdecznie zapraszamy!


Witaj Maj 3 Maj!
W dniu 30 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VIA i VIB zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przybliżający tło historyczne przyjęcia przez Sejm Wielki „Ustawy Rządowej” z 1791 roku. Zebrani obejrzeli również prezentację multimedialną pt. „Porozmawiajmy o patriotyzmie”, która powstała w oparciu o projekt pod tym samym tytułem.


29 kwietnia - Konkurs KIWI
Michał Kryjan zdobył tytuł Finalisty Konkursu Informatycznego organizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Serdecznie gratulujemy!


"Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki"
22 kwietnia odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Wśród nagrodzonych znalazła się Monika Wiesławska uczennica klasy IIB SP. Gratulujemy!


"Owoce w szkole"
22 kwietnia uczniowie klas I - III SP w ramach realizacji programu „Owoce w szkole” uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy „Sebex” p. U. Harrari. Podczas zajęć dzieci wykazały się swoją wiedzą na temat potrzeby spożywania świeżych owoców i warzyw. Degustowały sok przygotowany w trakcie warsztatów.


Zuchowy Wielobój Sprawnościowy
Dnia 25 kwietnia 2015 r. odbył się w Sokółce VI Zuchowy Wielobój Sprawnościowy. Celem turnieju było podniesienie sprawności fizycznej zuchów, popularyzacja gier i zabaw oraz integracja gromad zuchowych. Zuchy rywalizowały  ze sobą w 12 konkurencjach. Gromada zuchowa z naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce, zwyciężając w 10 konkurencjach. Gratulujemy.


Egzamin gimnazjalny 2015
Przez trzy kolejne dni (21, 22, 23 kwietnia) trwał gimnazjalny maraton egzaminacyjny. 41 uczniów ostatnich klas rozwiązywało testy z: historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języka angielskiego lub niemieckiego. Od wyników egzaminu będzie zależało, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej zostaną przyjęci. O tym jak wypadli, dowiedzą się 19 czerwca.


Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w gimnazjach
W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Białymstoku spotkali się uczniowie gimnazjów na uroczystym podsumowaniu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Wśród nich było również dwóch uczniów z Korycina, którzy zdobyli tytuł laureata. Są to: Urszula Baranowska (kl. IIIA) z biologii, która pracowała pod kierunkiem p. Ewy Siwickiej oraz Marcin Kozłowski (kl. IIIA) z historii, do jego sukcesu przyczynił się  p. Kazimierz Szubzda. Mottem, przyświecającym tegorocznym sukcesom wszystkich laureatów, były słowa Adama Mickiewicza: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.” Serdecznie gratulujemy.


Sprawdzian szóstoklasisty

1 kwietnia 2015 r. 35 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Od bieżącego roku szkolnego sprawdzian odbywa się  w zmienionej formie. Oprócz części matematyczno–polonistycznej uczniowie pisali test z języka angielskiego. Wyniki będą znane do 29 maja.


Przegląd teatralny
26 marca pięć grup teatralnych ze szkoły podstawowej i gimnazjum wzięło udział w przeglądzie teatralnym zorganizowanym przez GOKSiT w Korycinie. Najlepsi okazali się uczniowie z klas trzecich, których spektakl pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w reżyserii Anny Stankiewicz i Beaty Grzybowskiej został uznany za najlepszy. Młodzi artyści w nagrodę dostana dofinansowanie do wyjazdu do teatru


PODWÓRKO NIVEA

Wspólnie wygrajcie Rodzinne Miejsce Zabaw nad zalewem w Korycinie

1. Wejdź na www.nivea.pl/podworko

2. Każdego dnia oddaj jeden głos.

3. Zachęć znajomych do głosowania.

Głosuj już od 1 kwietnia


Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim
Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 49 w Białymstoku była organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim – Prymasie Tysiąclecia. Tym razem odbyła się X jubileuszowa edycja. Naszą podstawówkę reprezentował zespół w składzie Ewa Górska i Katarzyna Urban (obie z kl. VIB). Dziewczęta wywalczyły dla szkoły II miejsce nagrodzone pucharem.
Uczennice przygotowywała p. Barbara Szypulska.


Już wiosna

20 marca gimnazjaliści, a 23 marca uczniowie podstawówki świętowali nadejście wiosny. Jak przystało na tak radosne święto wszyscy bawili się znakomicie. Było dużo atrakcji, ciekawe zajęcia i mnóstwo dobrego humoru.


Dzień Harcerza
Dnia 21 marca 2015r. odbył się w Korycinie Dzień Harcerza. Gościliśmy u nas harcerzy  z 22 SDW „Vi Tri”. Zapoznawali  oni uczniów z harcerskim stylem życia. Były wspólne pląsy, nauka harcerskich piosenek, pokaz elementów harcerskiego umundurowania. Wiele emocji dostarczyła gra terenowa. Spotkanie zakończyło się zawiązaniem braterskiego kręgu.


Literacki sukces
Katarzyna Ciuchna uczennica klasy IIB zajęła I miejsce w kategorii gimnazjum w IV Wojewódzkim Konkursie i Turnieju Literackim „Artur Grottger słowem malowany” zorganizowanym przez Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu. Gimnazjalistka napisała utwory poetyckie inspirowane obrazami wybitnego malarza. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Konkurs Biblijny
W dniu 14.03.2015 r. w Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie odbył się XV Konkurs Wiedzy Biblijnej pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów z 49 szkół całego województwa podlaskiego. Zwycięzcą został uczeń Gimnazjum w Korycinie Marcin Pochodowicz przygotowywany przez Panią Grażynę Krawczyńską, II miejsce zajął uczeń Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej Kananowicz Michał przygotowywany przez Pana Wacława Domina, III miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Korycinie Justyna Ciuchna też przygotowywana przez Panią Grażynę Krawczyńską. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.
W czasie konkursu z przedstawieniem „O synu marnotrawnym” wystąpili pensjonariusze Domu Gościnnego w Dzięciołówce, którym serdecznie dziękujemy za występ i wystawę prac.


Konferencja "Porozmawiajmy o patriotyzmie"
Dnia 26 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku przedstawiciele samorządów uczniowskich szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt „Porozmawiajmy o patriotyzmie” pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. W ramach prezentacji przykładów dobrej praktyki nasza szkoła, jako jedna z sześciu zaproszonych z województwa podlaskiego, przedstawiła prezentację multimedialną z realizacji założeń w/w projektu. Następnie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom oraz zwiedzanie szkoły.

             Opiekunowie samorządów uczniowskich: Barbara Stachelek i Katarzyna Lenkiewicz


XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem”
W dniu 20.02.2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie odbyła się XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy, poetki regionu sokólskiego. Organizatorami Imprezy byli; Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie oraz Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie. Wsparcia jak co roku udzielił nam Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Więcej >>>


Bal przebierańców

W dniu 17.02.2015r uczniowie klas I-III spotkali się na balu przebierańców. Dzieci bawiły się przy muzyce, w przerwach częstując się słodkościami. Podczas imprezy odbył się konkurs na najciekawsze przebranie. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki.


Konkurs Informatyczny Politechniki Białostockiej

Michał Kryjan zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego (finału) Konkursu Informatycznego Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Zawody finałowe zostaną rozegrane 29 kwietnia w laboratoriach Politechniki. Gratulujemy!


Działania zapobiegawcze dotyczące wirusowego zapalenia opon mózgowych

Proszę o zapoznanie się z informacjami


Dzień Myśli Braterskiej
21 lutego delegacja zuchów wzięła udział w hufcowych obchodach Dnia Myśli Braterskiej w Dąbrowie Białostockiej. Każda z drużyn i gromad prezentowała historię patrona lub innej postaci ważnej w historii ZHP. Nie zabrakło wspólnego śpiewania harcerskich piosenek. Wyróżniający się instruktorzy otrzymali podziękowania Komendanta Hufca oraz Komendantki Chorągwi. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „I Ty możesz rysować”. Pierwsze miejsce wśród zuchów zdobyła nasza koleżanka Oliwia Matel. Uroczystość zakończyła się zawiązaniem braterskiego kręgu.


Próbny egzamin gimnazjalny
W dniach 7 - 9 stycznia odbył się w gimnazjum próbny egzamin. Uczniowie klas trzecich pisali testy
z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i językowych (język angielski
i niemiecki). Był to dobry test sprawdzenia wiedzy przed prawdziwym egzaminem.