W Gimnazjum im  "Solidarności" w Zespole Szkół w Korycinie rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego ze szkołami z Rumunii, Turcji, Hiszpanii pt. "Dziedzictwo przeszłości - fundament na przyszłość" w ramach Programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie". Czas trwania projektu 02.08.2013 - 31.07.2015.


26 września – Europejski Dzień Języków Obcych

Pani Dyrektor ogłosiła nabór uczniów do trzech grup, które będą realizować zadania w ramach projektu Comenius „Dziecictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”. Zachęciła do aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych. Prowadzące apel uczennice w atrakcyjny sposób przekazały informacje o położeniu, symbolach narodowych, zabytkach, historii, atrakcjach turystycznych krajów partnerskich: Rumunii, Hiszpanii, Turcji. W ten sposób uczczono Europejski Rok Obywateli.


Spotkanie organizacyjne

            30 września odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczniów biorących udział w projekcie Comenius pt. „Dziecictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”.  

            Pani Dyrektor Ewa Bojarzyńska serdecznie wszystkich powitała i zachęciła do aktywnej pracy. Przedstawiła kryteria doboru uczniów do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu. Oceniane będzie:

1. Przynależność do grupy projektowej.

2. Wysoka frekwencja w spotkaniach projektowych.

3. Aktywny udział w pracach projektowych.

4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

5. Wyniki w nauce i ocena z zachowania.

6. Udział w konkursach w roku bieżącym i w latach ubiegłych.

7. Pozytywny stosunek do otoczenia zwłaszcza wobec osób z innych krajów i kręgów kulturowych.

8. Umiejętność pracy w grupie.

9. Zdolność do funkcjonowania w obcym środowisku.

10. Gotowość przyjęcia w domu gości ze szkół partnerskich.

            Pani Teresa Rutkowska omówiła główne cele, warunki i formę konkursu na logo projektu. Prace należy przekazać do 10 października.

            Nauczyciele przedstawili zadania poszczególnych grup. Jedna z nich zajmuje się zbieraniem starych zdjęć i przedmiotów ilustrujących lokalną historię, zwyczaje, przyrodę. Druga – oprawą plastyczną wystaw, zaś trzecia będzie czuwała na poprawnością zapisów w języku angielskim.

            Nagrodą dla najbardziej zaangażowanych i efektywnie pracujących uczniów będzie udział w spotkaniach międzynarodowych. Najbliższe odbędzie się w maju 2014 r. w Korycinie.


WYKONANIE GAZETKI INFORMACYJNEJ

Dnia 11.10.2013r. grupa projektowa pod kierunkiem p. Teresy Rutkowskiej zawiesiła na korytarzu szkolnym gazetkę informującą o celach, założeniach i strukturze projektu Comenius „Dziedzictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”. Na gazetce umieszczono także zdjęcia stolic państw biorących udział w projekcie. Obok gazetki zawieszono flagi krajów partnerskich.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

Dnia 17 października 2013r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego na logo projektu Comenius „Dziedzictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”.

 Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce – Paulina Kamińska

II miejsce – Emilia Kozłowska

III miejsce – Izabela Lengiewicz

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.


W dniach 21 – 26 października 2013 r. delegacja nauczycieli Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie uczestniczyła w spotkaniu szkół partnerskich realizujących projekt  COMENIUS „Dziedzictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”. Nauczyciele opracowali harmonogram działań projektowych oraz spotkań uczestników (uczniów i nauczycieli) w poszczególnych krajach. Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z kulturą i tradycją Rumunii i regionu Gorij. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.


Przygotowanie tablicy informacyjnej

Dnia 04.11.2013 r. ustawiona została na holu szkolnym tablica informacyjne na której prezentowane będą materiały dotyczące realizacji programu COMENIUS w Gimnazjum  im. „Solidarności” w Korycinie.

Pierwsze zamieszczone zostały informacje dotyczące wizyty studyjnej nauczycieli w Rumunii, regionie Oltenia, miejscowości Balesti.


WYSTAWY ILUSTRUJĄCE LOKALNĄ KULTURĘ I TRADYCJE

W listopadzie w Zespole Szkół w Korycinie organizowane były wystawy przedmiotów i zdjęć ilustrujących lokalną kulturę,  tradycje, nawyki społeczne, historię i przyrodę.  Zdjęcia z wystaw zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w holu szkoły.


21 marca - Country Day of Romania     
Gimnazjaliści w oryginalny sposób uczcili Pierwszy Dzień Wiosny. Poznawali historię i kulturę Rumunii w ramach realizacji projektu Comenius. Obejrzeli prezentację multimedialną, krótkie filmy, teledyski. Wzięli udział w turniejach wiedzy. Rywalizowali ze sobą w grach sportowych. Na koniec obejrzeli filmy o wampirach. Chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę o Rumunii podczas konkursu. Organizatorem tego dnia był Samorząd Uczniowski pod opieką p. Adama Bojarzyńskiego, p. Teresy Rutkowskiej, p. Marty Kiersnowskiej.


Spotkanie wszystkich grup projektowych - 29 kwietnia 2014 r.

W ramach comiesięcznych spotkań uczestników realizujących projekt Comenius odbyło się zebranie opiekunów grup wraz z uczniami. Podsumowano dotychczasowe efekty wspólnej pracy. Przedstawiono listę osób, które najbardziej angażowały się w proponowane zadania. Poinformowano o działaniach zaplanowanych na majowe spotkanie międzynarodowe w naszej szkole. Zachęcono do dalszej aktywności.


Wizyta w Polsce


W dniach 26 – 30 maja 2014 r. w Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie przebywają z wizytą przedstawiciele krajów partnerskich w ramach programu „COMENIUS”  z Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Program ich pobytu jest pełen atrakcji. Swoją wizytę rozpoczęli od zwiedzenia stolicy naszego kraju – pięknej Warszawy. We wtorek (27.05)  goście zwiedzili gminę Korycin, po której oprowadził ich i o której opowiedział Wójt Gminy Mirosław Lech.  W dniu dzisiejszym (28.05) pojadą na całodniową wycieczkę do stolicy naszego regionu – Białegostoku.   W czwartek (29.05)  wezmą udział w festynie szkolnym  „Zachowaj trzeźwy umysł”. Staramy się aby jak najpełniej poznali tradycję, kulturę i zwyczaje naszego regionu poprzez np. naukę tańca narodowego – poloneza, obejrzenie prezentacji przygotowanych przez naszych uczniów pokazujących zwyczaje dawnego Podlasia, skosztowanie potraw typowych dla tego regionu (np. sery korycińskie). Uczniowie naszej szkoły mają możliwość poznania kultury i tradycji państw partnerskich uczestniczących w realizacji projektu pt.  „ Dziedzictwo przeszłości - fundamentem dla przyszłości” oraz doskonalą swoją umiejętność w porozumiewaniu się językiem angielskim.


Spotkanie podsumowujące rok szkolny 2013/2014

 11 czerwca wszyscy członkowie projektu Comenius wraz z nauczycielami podsumowali osiągnięcia w tym roku szkolnym. Doceniono zaangażowanie w zorganizowanie i udział w  spotkaniu międzynarodowym, szczególnie podziękowano uczniom klas trzecich. Opracowano ankietę ewaluacyjną. Przedstawiono działania na przyszły rok szkolny.


SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ UCZNIÓW i NAUCZYCIELI Z KRAJÓW PARTNERSKICH: Polski, Rumunii, Hiszpanii i Turcji w GIMNAZJUM im. „SOLIDARNOŚCI” w ZESPOLE SZKÓŁ W KORYCINIE – POLSKA Czytaj>>>


Wizyta w Polsce. Prezentacja>>> PDF>>>


Efektem zrealizowanych do końca roku szkolnego 2013/2014 zadań wynikających z założeń projektowych są prezentacje multimedialne przedstawiające tradycje, zmieniającą się przyrodę polską, historię oraz naszą lokalną kulturę. Prezentacje zostały opracowane przez zespoły projektowe uczniów pod kierunkiem nauczycieli i zaprezentowane podczas wizyty  partnerów w Polsce.

Cztery pory roku >>>

History in Korycin >>>

Święconka >>>

Tradycje >>>


WARSZTATY ,,CO CHCĘ POKAZAĆ MOIM DZIECIOM”

Dnia 17.06.2014r. w Zespole Szkół w Korycinie odbyły się warsztaty, których celem było wypracowanie informacji zwrotnej na temat ,,Co chcę pokazać moim dzieciom”. Uczniowie pracowali w grupach metodą „burza mózgów”.  Stworzyli mapy mentalne, które pokazywały efekt ich pracy. W ciekawych formach plastycznych pokazali, jakie wartości cenią najbardziej  i chcieliby je przekazać kolejnym pokoleniom. Następnie przedstawili kręgi tematyczne, które wypracowali (np.: kultura, sztuka, tradycje, pamiątki, przyroda, wiara, przepisy kulinarne). Ostatnim etapem pracy były propozycje zdjęć, które można zrobić i opisać, by zilustrować poszczególne tematy. To doskonały punkt wyjścia do dalszych prac w projekcie Comenius  zaplanowanych na rok szkolny 2014/2015.


COUNTRY DAY POLSKA

We wrześniu w Zespole Szkół w Korycinie odbył się Country Day Polska. Podsumowano wizytę przedstawicieli krajów partnerskich w naszym kraju. Gimnazjaliści obejrzeli wystawę zdjęć z wizyty. Młodzież przygotowała prezentację ukazującą kolejne dni pobytu zagranicznych gości w Polsce.


ZBIERANIE INFORMACJI NA TEMAT TURCJI

Przed wyjazdem do Turcji gimnazjaliści poszerzali swoją  wiedzę o kraju przyjmującym. Poszukiwali informacji na ten temat w różnych  źródłach . Efektem ich pracy było wykonanie gazetki tematycznej, przygotowanie prezentacji i filmu o Turcji oraz filmu o regionie, do którego pojadą. Wypracowane materiały zostały zaprezentowane społeczności uczniowskiej.


WYSTAWA „CO CHCIAŁBYM POKAZAĆ MOIM DZIECIOM”

Dnia 15 października 2014 roku uczniowie realizujący projekt Comenius przygotowali wystawę na temat:  ,,Co chciałbym pokazać moim dzieciom?”. Na sztalugach umieszczono zdjęcia ilustrujące wartości, które młodzież pragnie przekazać następnym pokoleniom. Podzielono je na pięć kategorii: zabytki, przyroda, tradycje, pamiątki rodzinne, kulinaria. Przedstawione na wystawie zdjęcia zostaną wykorzystane do zrobienia prezentacji multimedialnej.


Regulamin wyjazdów zagranicznych >>>PDF


W ramach realizacji programu COMENIUS w dniach 26-31 października grupa uczniów i nauczycieli z naszego gimnazjum odwiedziła  partnera z Turcji w miejscowości Halkapinar. Było wspaniale. Poznawaliśmy historię, kulturę, tradycję, przyrodę jednego z wielu regionów Turcji - Anatolii. Zwiedziliśmy  Stambuł, okolice Avanos w Kapadocji, Tarsus i Mersin. Szukaliśmy podobieństw i różnic między Polską i Turcją. Degustowaliśmy bardzo dużo gatunków sera podobnych do sera korycińskiego oraz tradycyjne tureckie potrawy. 29 października uczestniczyliśmy w szkole w Halkapinar, w obchodach tureckiego święta narodowego - Dnia Republiki. Uczniowie z Polski, Turcji, Rumunii i Hiszpanii zaprezentowali swoje tradycyjne zabawy. Wszyscy wróciliśmy z mnóstwem wrażeń. Turcja jest bardzo pięknym i ciekawym krajem.


Spotkanie po wizycie  w Turcji

3 listopada odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu Comenius. Uczniowie i nauczyciele, którzy wzięli udział  w wizycie studyjnej w Turcji, opowiedzieli o  swoich wrażeniach i dostrzeżonych podobieństwach pomiędzy krajami partnerskimi.

Pani dyrektor poinformowała w ilości punktów, które dotychczas zdobyli wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt. Pięcioro z nich wyjedzie w marcu 2015 roku na kolejne spotkanie międzynarodowe do Hiszpanii.


WARSZTATY ,,Czego nie chcę dla  moich dzieci?”

Dnia 28.11.2014 r. w Zespole Szkół w Korycinie odbyły się warsztaty na temat ,, Czego nie chcę dla  moich dzieci?”. Uczniowie stworzyli mapy mentalne, które pokazały efekty ich wspólnej pracy. W oryginalny sposób - za pomocą fragmentów kolorowych gazet - pokazali, jakie wartości, zwyczaje, style życia negatywnie oceniają i nie chcieliby ich przekazać kolejnym pokoleniom. Następnie omówili swoje plakaty oraz obejrzeli prezentacje multimedialne podejmujące poruszane zagadnienie. To kolejny etap poznawania i krytycznego oceniania współczesnej kultury w ramach projektu Comenius.


Gry i zabawy w Polsce. Prezentacja >>> PDF>>>


„COUNTRY DAY” - TURCJA

Dnia 05.02.2015 r. w Gimnazjum w Korycinie odbył się „Dzień Turecki”. Został on przygotowany przez uczennice, które w ramach projektu Comenius w październiku 2014 r. odwiedziły Szkołę w Halkapinar i razem z uczestnikami projektu z Rumunii, Hiszpanii i Turcji zwiedziły ten piękny kraj. Klaudia i Paulina Kamińskie i Julia Szkobodzińska przygotowały i przedstawiły dwie prezentacje multimedialne wykonane z wykorzystaniem zdjęć i filmów zrobionych w czasie pięciodniowego zwiedzania. Obecni w czasie spotkania mieli okazję obejrzeć pamiątki z podróży, posmakować tradycyjnie podanej tureckiej herbaty oraz chałwy. Uczniowie wysłuchali też niektórych opowieści Nasreddina Hodży – słynnego mędrca i filozofa z Anatolii.

                                                                                                                       Wanda Postołowicz


Zbieranie informacji na temat Hiszpanii

W marcu uczniowie spotykali się z nauczycielami, aby przedstawić zebrane wiadomości  na temat historii, kultury, zwyczajów oraz przyrody Hiszpanii. Opowiadali o unikatowej architekturze oraz naturze Sewilli. Wykonali wystawę podsumowującą zebrane informacje. Korzystali z wielu różnorodnych źródeł m.in. przewodników turystycznych, stron internetowych, map.


W ramach realizacji programu COMENIUS w dniach 08-13 marca 2015 r.  grupa uczniów i nauczycieli z naszego gimnazjum odwiedziła  partnera z Hiszpanii w miejscowości Coria del Rio - Sewilla. Było wspaniale. Poznawaliśmy historię, kulturę, tradycję, przyrodę jednego z wielu regionów Hiszpanii - Andaluzji. Zwiedziliśmy  Madryt, Sewillę i Coria del Rio. Szukaliśmy podobieństw i różnic między Polską i Hiszpanią. Degustowaliśmy  tradycyjne hiszpańskie potrawy. Uczniowie z Polski, Turcji, Rumunii i Hiszpanii przedstawili  prezentacje na temat „Co chciałbym i czego nie chciałbym zachować dla moich dzieci”. Wszyscy wróciliśmy z mnóstwem wrażeń. Hiszpania jest bardzo pięknym, słonecznym  i interesującym  krajem.


WYSTAWA „CZEGO NIE CHCIAŁBYM DLA MOICH DZIECI”

W marcu gimnazjaliści realizujący projekt Comenius przygotowali wystawę na temat „Czego nie chciałbym dla moich dzieci ”. Zawiera ona fotografie obrazujące następujące  zagadnienia: nałogi, uzależnienia od komputera, sekty, złe nawyki żywieniowe, bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska, wandalizm, terroryzm, wojna. Uczniowie przygotowali również prezentację multimedialną na temat „Co chciałbym i czego nie chciałbym dla moich dzieci”. Została ona zaprezentowana podczas spotkania w Hiszpanii.


„COUNTRY DAY" – HISZPANIA

Dnia 08.05.2015 r. w Gimnazjum w Korycinie odbył się „Dzień Hiszpański". Został przygotowany przez uczniów, którzy w marcu odwiedzili szkołę w Coria del Rio. Uczestnicy spotkania przygotowali tradycyjne potrawy hiszpańskie: tortillę, gazpacho, tapas. Obejrzeli: prezentację „Co nam się podobało w Hiszpanii?", zdjęcia, pamiątki z podróży.

Hiszpania - prezentacja >>>


Wizyta w Rumunii

     W dniach 16-21 maja 2015 roku grupa uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie uczestniczyła w kolejnym spotkaniu szkół z Polski, Hiszpanii, Turcji i Rumunii realizujących projekt „Dziedzictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”. Była to już ostatnia wizyta z programu COMENIUS, który realizowaliśmy w latach 2013-2015. W tych dniach gościli nas uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Rumunii im. „Antonia Mogos” w miejscowości Balesti koło Targu Jiu (Oltenia).  Gospodarze przygotowali bardzo bogaty program naszego pobytu. Zwiedziliśmy Bukareszt (Parlament, muzeum Antonia Mogos House), Transylwanię ze słynnym Bran Castle (zamkiem Hrabiego Drakuli), przepięknie położone w górach miejscowości Sinaia i Brasov oraz Targu Jiu.

     Podczas pobytu w Rumunii podsumowaliśmy wszystkie działania zrealizowane w przeciągu dwóch lat trwania projektu. To było ostatnie spotkanie uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie – „Dziedzictwo przeszłości – fundamentem dla przyszłości”, dzięki któremu mieliśmy możliwość poznania wspaniałych ludzi, którzy pokazali nam rumuńską gościnność, historię, zamiłowanie do tradycji, muzyki, tańca. Większość z nas zmieniła swoje wyobrażenie o Rumunii jako kraju, oraz ludziach tam mieszkających. Zachęcamy do wyjazdu do Rumunii aby zwiedzić ten piękny kraj.

Ewa Bojarzyńska 


Polish Children's Games >>>

Nature of Korycin Commune >>>

CULTURAL AND HISTORICAL RELATIONS BETWEEN COUNTRIES TAKING PART IN THE COMENIUS PROJECT „HERITAGE OF THE PAST – FOUNDATION FOR THE FUTURE” >>>

What would I like to pass to my children >>>


WYSTAWA „CO NAM PODOBAŁO SIĘ W KRAJACH, KTÓRE ODWIEDZILIŚMY?”

Dnia 27.05.2015r. uczniowie realizujący Projekt Comenius przygotowali wystawę „Co nam podobało się w krajach, które odwiedziliśmy?”. Wystawa była podsumowaniem wizyt w Turcji, Hiszpanii i Rumunii. Zamieszczone na wystawie zdjęcia przedstawiały zabytki architektoniczne, przyrodę, kulturę, tradycje poszczególnych krajów. Mimo różnic historycznych, kulturowych, społecznych i przyrodniczych każdy kraj był piękny, a ludzie gościnni. Wizyty w krajach partnerskich przyczyniły się do zbudowania mostu braterstwa między narodami.

 


Zakończenie projektu

16 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie Pani Dyrektor, nauczycieli i uczniów, podczas którego podsumowano działania w ramach projektu „COMENIUS – Dziedzictwo przeszłości fundamentem dla przyszłości” w latach 2013-2015. Uczestnicy stwierdzili, że poznali kulturę, tradycję, historię i przyrodę Rumunii, Hiszpanii, Turcji. Chętnie będą uczyć się języków obcych, aby w przyszłości uczestniczyć w podobnych projektach. Najbardziej podobały im się: wyjazdy zagraniczne, pierwsze spotkanie międzynarodowe w Polsce, Country Day. Wskazali podobieństwa pomiędzy poznawanymi krajami. Uczniowie wypełnili anonimowe ankiety ewaluacyjne. Obejrzeli stronę internetową (finalny produkt), na której są zaprezentowane najważniejsze efekty dwuletniej współpracy ze szkołami partnerskimi: www. comeniusheritage.com.

Relacje historyczne i kulturalne.pdf >>>


Podsumowanie.pdf >>>