Zespół Szkół w Korycinie

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2011/2012

Data

Zajęcia

Prowadzący

Liczba uczestników

Uwagi

23. 01. 2012 r.  (poniedziałek)

900 - 1300

„Kolorowa zima” – zajęcia plastyczne dla klas I –III

 

Praca z uczniem zdolnym

 

Zajęcia dla gimnazjalistów – przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego

 

Wyjazd na strzelnicę

 

J. Siniło

 

G. Myszkowska

 

K. Lenkiewicz

 

 

L. Wróbel, A. Tołoczko

10

 

5

 

10

 

 

15

 

24. 01. 2012 r. (wtorek)

900 - 1300

„Ciekawa chemia” – zajęcia z wykładowcą z UwB

 

„Otrzymujemy i badamy kwasy” – zajęcia dla uczniów gimnazjum

 

Zajęcia sportowe

 

 

A. Cudowski

 

E. Bojarzyńska, B. Jakimuszko

 

 

A. Bajko, P. Pawłowski 

 

18

 

18

 

 

15

 

 

 

 

 

900 – 1100 G

1100 – 1300 SP

25. 01. 2012 r. (środa)

900 - 1300

„Badamy związki organiczne” – zajęcia dla uczniów gimnazjum

 

Zajęcia sportowe

 

 „Matematyka na wesoło”

 

E. Bojarzyńska, B. Jakimuszko

 

 

A. Bajko, P. Pawłowski 

 

B. Stachelek, B. Jakimuszko

18

 

 

15

 

10

 

 

 

 

900 – 1100 G

1100 – 1300 SP 

26. 01. 2012 r. (czwartek)

900 - 1300

Zajęcia sportowe

 

 

 

A. Bajko, P. Pawłowski 

 

 

15

 

 

900 – 1100 G

1100 – 1300 SP

 

27. 01. 2012 r. (piątek)

900 - 1300 

„Zabawy z muzyką” – zajęcia dla kl. I -III

 

 

 

A. Stankiewicz

15

 

30. 01. 2012 r. (poniedziałek)

900 - 1300

Konsultacje dla uczniów

 

Zajęcia komputerowe

 

Projekt edukacyjny kl. IIBG

 

Zajęcia sportowe

 

B. Wojno

 

J. Guziejko

 

M. Orzołek

 

A. Bajko, P. Pawłowski 

 

5

 

15

 

5

 

15

 

 

 

 

 

 

900 – 1100 G

1100 – 1300 SP

31. 01. 2012 r. (wtorek)

900 - 1300

Praca z uczniem zdolnym

 

Zajęcia sportowe

 

Kulig do Jasionóweczki

 

 

U. Hryń

 

A. Bajko, P. Pawłowski

 

B. Stachelek  

5

 

15

 

18

 

 

900 – 1100 G

1100 – 1300 SP

01. 02. 2012 r. (środa)

900 - 1300

Praca z uczniem zdolnym

 

Praca z uczniem zdolnym

 

Projekt edukacyjny kl. IIAG

 

E. Siwicka

 

K. Szubzda

 

M. Orzołek

4

 

4

 

5