"W świecie wartości"

 

Protokół komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny

 o tematyce patriotycznej

 

 

Komisja w składzie:
1.  Ewa Bojarzyńska – przewodnicząca jury

2.  Beata Grzybowska – członek jury

3.  Marta Orzołek – członek jury

4.  Teresa Rutkowska – członek jury

5.  Małgorzata Glińska - sekretarz jury

po obejrzeniu i dokonaniu oceny 67 plakatów postanowiła przyznać:

 

W kategorii szkół podstawowych tytuł laureata uzyskuje:

 

Klaudia Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak za pracę pt. „Pamięć”

Wyróżnienie:

Barbara Skrzypko ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie za pracę pt. „Wybory 2010"

 

W kategorii szkół gimnazjalnych tytuł laureata uzyskuje:

 

Aleksandra Nowosadko z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak za pracę pt. „Być Polakiem”.

Wyróżnienie:

Bogumiła Bieńkowska z Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie za pracę pt. „Patriotyzm noszę w sercu”

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tytuł laureata uzyskuje:

 

Tomasz Kostecki z Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie za pracę pt. „Ojczyzna jest naszą matką ziemską, Polska jest matką szczególną (…)”.

Wyróżnienie:

Daniel Jaśkowski z Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie za pracę pt. „Polska Winkelriedem narodów”.

 

Autorom wszystkim nagrodzonych i wyróżnionych prac gratulujemy.

 

Nagrody zostaną wręczone podczas Wojewódzkiego Sejmiku Aksjologicznego, który odbędzie się 29.09.2010 r. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół w Korycinie.

 

Konkurs organizowany był w ramach I Wojewódzkiego Sejmiku Aksjologicznego Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej odbywającym się pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

Korycin, dn. 24.06.2010

 

Organizatorzy dziękują uczestnikom i nauczycielom za zainteresowanie konkursem.

 

Za przygotowanie dzieci i młodzieży składamy podziękowania następującym nauczycielom

i opiekunom:

Dorocie Artysiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku

Beacie Borawskiej z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

Krystynie Korneluk z Zespołu Szkół Technicznych im. Generała Andersa w Białymstoku

Grażynie Nadrowskiej z Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie

Agnieszce Popławskiej z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Beacie Szczepańskiej z Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Beacie Strzałkowskiej z Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Elżbiecie Wołejko ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

 

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie

 


 

Protokół komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs literacki

„W świecie wartości”

 

Komisja w składzie:


1.  Małgorzata Glińska – przewodnicząca jury

2.  Marta Kiersnowska – członek jury

3.  Barbara Szypulska – członek jury

4.  Elżbieta Malewicz – członek jury

 

po przeczytaniu i dokonaniu oceny 15 prac literackich postanowiła przyznać:

 

W kategorii szkół podstawowych tytuł laureata uzyskuje:

 

Wojciech Kozioł ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych tytuł laureata uzyskuje:

 

Ewelina Romanowska z Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tytuł laureata uzyskuje:

 

Anna Dyszkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

 

Nadesłane na konkurs prace zamieszczone będą w okolicznościowej publikacji poświęconej
 I Wojewódzkiemu Sejmikowi Aksjologicznemu.

 

Nagrody zostaną wręczone podczas Wojewódzkiego Sejmiku Aksjologicznego, który odbędzie się 29.09.2010 r. Autorzy nagrodzonych prac zaprezentują je w czasie Sejmiku.

 

Konkurs organizowany był w ramach I Wojewódzkiego Sejmiku Aksjologicznego Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej odbywającego się pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

Korycin, dn. 24.06.2010 r.

 

Organizatorzy dziękują uczestnikom i nauczycielom za zainteresowanie konkursem.

 

 

Organizator: Gimnazjum im. „Solidarności” w Zespole Szkół w Korycinie