15-16 maja - wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dnia 16 maja 2012 r. odbyła się IV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną Górę. To już kolejne spotkanie szkół prymasowskich zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Prymasowski w Warszawie. Spotkanie było dziękczynieniem za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia oraz okazją do głębszego poznania jego nauczania i postawy. W pielgrzymce uczestniczyło około 1,5 tysiąca uczniów ze szkół noszących imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Delegacji uczniów z naszej szkoły nie mogło zabraknąć na tak szczególnej uroczystości. Placówkę reprezentowała grupa pięciu uczennic z klasy VI B, nauczycielka Barbara Szypulska i ksiądz Radosław Garbecki.

Pierwszy dzień naszego pobytu w Częstochowie poświęciliśmy na zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego oraz poznanie jego historii. Ze wzruszeniem uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim i przedstawialiśmy nasze prywatne intencje przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Drugiego dnia, wspólnie z innymi uczniami i ich opiekunami, wzięliśmy udział w uroczystościach poświęconych Prymasowi Tysiąclecia, które rozpoczęły się w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obejrzeliśmy wystawę poświęcą naszemu Patronowi i asystowaliśmy przy posadzeniu buka prymasowskiego, który ma upamiętniać wielkiego Polaka. Następnie przeszliśmy do sali o. Augustyna Kordeckiego, gdzie wysłuchaliśmy wspomnień ks. Feliksa Folejewskiego, pallotyna, świadka życia i posługi Kardynała Wyszyńskiego. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej koncelebrowanej przez bp Jana Wątrobę z Częstochowy w intencji wspólnot szkolnych, które obrały patronem Prymasa Tysiąclecia. Z kaplicy udaliśmy się pod pomnik Stefana Wyszyńskiego aby złożyć wiązanki kwiatów i modlić się o szybką beatyfikację Patrona. Ostatnim punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowej na wałach jasnogórskich.

Do domów wróciliśmy już po północy, bardzo zmęczeni, ale pełni duchowych przeżyć.

 

 

<<< Powrót