„Śladami Patrona”

 

W dniach 15 – 17 grudnia 2008 r. 35 osobowa grupa uczniów Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie uczestniczyła w kolejnej już wycieczce mającej na celu lepsze poznanie swego Patrona – Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Najważniejszym punktem wycieczki był udział w uroczystościach 27 rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach i złożenie hołdu górnikom, którzy zginęli  dnia 16  grudnia 1981 r.

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Naszego Patrona z Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” poczet sztandarowy naszego gimnazjum  i wszyscy uczestnicy wycieczki mieli możliwość wzięcia udziału we mszy świętej poświęconej ofiarom grudnia 1981 i dalszych uroczystościach pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia, gdzie złożyliśmy wieniec.

Zwiedziliśmy Muzeum Izby Pamięci Kopalni „Wujek”, uczniowie wysłuchali wspomnień górników, naocznych świadków tych wydarzeń. Była to wspaniała, bardzo  żywa  lekcja historii.

Dzięki zaangażowaniu Zarządu Regionu Częstochowskiego zwiedziliśmy Bastion Św. Rocha na Jasnej Górze będący miejscem ekspozycji militariów oraz pamięci zrywów narodowych.

W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki i zapaliliśmy znicz na jego grobie.

Zrealizowaliśmy bogaty program wycieczki ściśle związany z „Solidarnością”, walką o godność i wolność człowieka.

Trzeci już wyjazd „Śladami Patrona” odbył się z inicjatywy i dzięki wsparciu przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” P. Józefa Mozolewskiego.

Dziękujemy również Regionowi Częstochowskiemu NSZZ „Solidarność” oraz Regionowi Śląsko – Dąbrowskiego  za opiekę i pomoc w poznawaniu historii Naszego Patrona.

Opracowała: Dyrektor Zespołu Szkół w Korycinie

Ewa Bojarzyńska

 

Grupa uczniów i nauczycieli  na tle

kopalni „Wujek” w Katowicach

 

 

Grupa uczniów i nauczycieli z przedstawicielem

 Muzeum Izby Pamięci Kopalni „Wujek”

 

 

Uczniowie Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie wchodzą

na uroczystą mszę świętą