Podsumowanie konkursów organizowanych przez

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi

W dniu 23.09.2013 r. czworo uczniów – laureatów konkursów oraz troje nauczycieli uczestniczyło w uroczystym podsumowaniu konkursów organizowanych przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Tradycją stało się, że wydarzenie to odbywało się w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodzeni uczniowie to: Jakub Wróbel i Dawid Kopciewski w konkursie na pracę naukowo - badawczą gimnazjalisty w zakresie przyrody, Jakub Wróbel w konkursie „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”, oraz podziękowania za udział w w/w konkursach: Natalia Kozłowska i Klaudia Panasewicz.

Słowa podziękowania i uznania za zaangażowanie w twórczą realizację programu TGPzMMiW, działania dydaktyczno – wychowawcze w pracy z młodzieżą metodą projektu, propagowanie dobrych praktyk oraz prezentowanie ich w najbliższym środowisku i na forum ogólnopolskim oraz za aktywność i dokonania w zakresie edukacji i wychowania młodzieży otrzymały trzy nauczycielki Zespołu Szkół w Korycinie: p. Małgorzata Glińska, p. Marta Orzołek i p. Barbara Szypulska.

Dyrektor szkoły p. Ewa Bojarzyńska uczestniczyła w dwudniowej konferencji TGPzMMiW w Otwocku, która rozpoczęła się tuż po podsumowaniu konkursów w Sejmie, a celem jej było zaplanowanie pracy na rok szkolny 2013/2014 w oparciu o główne cele i założenia Towarzystwa.