XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

 

6 września b r. w Białymstoku odbyły się uroczystości XIII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. To uroczystość religijno-patriotyczna, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili.

W uroczystościach wzięło udział ok. 6-7 tys. osób. Była to głównie młodzież, działacze Związku Sybiraków, przedstawiciele Polonii, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych i liczne poczty sztandarowe, w tym również poczty naszych szkół: Szkoły Podstawowej im. „Stefana Kardynała Wyszyńskiego” i Gimnazjum im. „Solidarności” W tym roku marsz upamiętniał cztery, ważne dla Sybiraków, rocznice: 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, 85. rocznicę powstania Związku Sybiraków, 70. rocznicę bitwy pod Lenino oraz 25 lat od reaktywowania Związku Sybiraków.

Główną część uroczystości stanowił przemarsz uczestników ulicami Białegostoku, spod Pomnika Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego, gdzie odprawiona została msza święta. Przy tym kościele znajduje się Grób Nieznanego Sybiraka, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze.