Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

 

2017/2018

Szkoła Podstawowa

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

 

Uwagi

1.

Języka polskiego

7

-

 

 

2.

Historyczny

2

-

 

 

3.

Matematyczny

14

Lewicka Natalia

Gryko Urszula

Gołkowski Maksymilian

Matel Szymon

Sokołowski Mateusz

Burnewicz Jakub

Gryko Urszula

(opiekun  J. Kochański)

 

Finalistka

5.

Języka angielskiego

7

-

 

 

6.

Informatyczny

6

Marcinkiewicz Krzysztof

Klepacki Piotr

Kloza Szymon

Lachowicz Jakub

Lachowicz Jakub

Marcinkiewicz Krzysztof

(opiekun  J. Guziejko)

Finalista

Finalista

7.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża…”

5

Banel Przemysław

Kochańska Julia

Lewicka Natalia

Marcinkiewicz Krzysztof

 

Banel Przemysław

Kochańska Julia

Lewicka Natalia

Marcinkiewicz Krzysztof

(opiekun  C. Baranowska)

Marcinkiewicz Krzysztof

zakwalifikował się do etapu centralnego

 

 

 

Oddziały gimnazjalne

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.     

Języka polskiego

10

Górska Ewa

Karabowicz Natalia

Karabowicz Natalia

 (opiekun  M. Glińska)

Finalistka

2.     

Języka angielskiego

12

-

-

 

3.     

Matematyczny

12

Ciuchna Justyna

Iłendo Kacper

Kloza Jakub

Lengiewicz Weronika

-

 

4.     

Geograficzny

5

Lengiewicz Weronika

Lengiewicz Weronika

(opiekun  G. Myszkowska)

Finalistka

5.     

Historyczny

5

Ciuchna Justyna

Zawadzka Zuzanna

-

 

6.     

Biologiczny

11

Kloza Jakub

Lengiewicz Weronika

Puzanowska Sylwia

Zawadzka Zuzanna

-

 

7.     

Chemiczny

7

Karabowicz Natalia

-

 

8.     

Informatyczny

4

Giaro Wiktoria

Łukaszuk Urszula

Łukaszuk Urszula

Giaro Wiktoria

(opiekun  J. Guziejko)

Laureatka

Finalistka

 

2016/2017

Szkoła Podstawowa

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

3

-

 

 

2.

Historyczny

5

Marcinkiewicz Krzysztof kl. VA

 

Marcinkiewicz Krzysztof kl. VA

(op. Baranowska Celina)

Laureat

3.

Matematyczny

8

-

 

 

4.

Przyrodniczy

3

-

 

 

5.

Języka angielskiego

5

-

 

 

6.

Informatyczny

4

Klepacki Piotr kl. VA

Marcinkiewicz Krzysztof kl. VA

Chociej Jakub kl. VA

-

 

 

 

Gimnazjum

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

5

Karabowicz Natalia kl. IIA

-

 

2.

Języka angielskiego

7

-

-

 

3.

Języka niemieckiego

1

-

-

 

4.

Matematyczny

6

Lengiewicz Weronika kl. IIA

Kryjan Michał kl. IIIA

-

 

5.

Geograficzny

2

Chociej Ewa kl. IIIB

 

-

 

6.

Historyczny

5

Ciuchna Justyna kl. IIB

Zawadzka Zuzanna kl. IIA

Pochodowicz Marcin kl. IIIA

-

 

7.

Biologiczny

13

Puzanowska Sylwia kl. IIA

Lengiewicz Weronika kl. IIA

-

 

8.

Chemiczny

2

-

-

 

9.

Fizyczny

1

-

-

 

10.

Informatyczny

1

Kryjan Michał kl. IIIA

Kryjan Michał kl. IIIA

 (op. Guziejko J.)

Laureat

 

 

Rok szkolny 2015/2016

 

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

8

Kloza Jakub

Kloza Jakub

 (op. Malewicz Elżbieta)

Laureat

2.

Historyczny

3

Burnewicz Mateusz

-

 

3.

Matematyczny

9

Banel Jakub

Kloza Jakub

-

 

4.

Przyrodniczy

10

Burnewicz Mateusz

Kloza Jakub

Lisowska Emila

Burnewicz Mateusz

 (op. Myszkowska Grażyna)

Kloza Jakub

 (op. Siwicka Ewa)

Finalista

 

Laureat

5.

Języka angielskiego

7

-

-

 

6.

Informatyczny

6

Banel Jakub

Mancewicz Radosław

Giaro Wiktoria

Ołdziejewska Karolina

Kimborowicz Jakub

Talałaj Tomasz

Banel Jakub

Giaro Wiktoria

Kimborowicz Jakub

Talałaj Tomasz

(op. Guziejko Józef)

Finalista

Finalista

Finalista

Finalista

 

Gimnazjum

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

5

Ciuchna Katarzyna

Wynimko Zuzanna

-

 

2.

Języka angielskiego

9

-

-

 

3.

Matematyczny

8

Gryko Radosław

Kryjan Michał

Lengiewicz Izabela

Gryko Radosław

(op. Jakimuszko Barbara)

 

Laureat

4.

Geograficzny

7

Chociej Ewa

-

 

5.

Historyczny

3

Pochodowicz Marcin

-

 

6.

Biologiczny

3

Ciuchna Katarzyna

Gryko Radosław

-

 

7.

Chemiczny

2

Ciuchna Katarzyna

Lengiewicz Izabela

-

 

8.

Fizyczny

1

-

-

 

9.

Informatyczny

6

Kryjan Michał

Kryjan Michał

(op. Guziejko   Józef)

Finalista

 

Rok szkolny 2014/2015

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

10

Zawadzka Zuzanna

Karabowicz Natalia

Iłendo Kacper

Ciuchna Justyna

Kloza Jakub

 

 

 

 

Kloza Jakub

 

 

 

 

Finalista

 (op. E. Malewicz)

2.

Historyczny

6

Zawadzka Zuzanna

Ciuchna Justyna

   

3.

Matematyczny

6

Lengiewicz Weronika

-

 

4.

Przyrodniczy

8

Ciuchna Justyna

Gołkowski Jakub

Górska Ewa

Karabowicz Natalia

Lengiewicz Weronika

Karabowicz Natalia

Finalistka

(op. E. Siwicka)

5.

Języka angielskiego

3

-

   

 

Gimnazjum

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

7

Jakowiec Klaudia

-

 

2.

Języka angielskiego

5

Baranowska Urszula

Iłendo Krzysztof

-

 

3.

Matematyczny

10

Baranowska Urszula

Kryjan Michał

Karabowicz Małgorzata

Jakowiec Klaudia

Kozłowski Marcin

-

 

4.

Geograficzny

5

Kozłowski Marcin

Kozłowski Marcin

Finalista

(op. G. Myszkowska)

5.

Historyczny

4

Kozłowski Marcin

Ciuchna Katarzyna

Kozłowski Marcin

Laureat

(op. K. Szubzda)

6.

Biologiczny

11

Baranowska Urszula

Karabowicz Małgorzata

Kosiło Dominika

Baranowska Urszula

 

Karabowicz Małgorzata

 

Laureatka  

(op. E. Siwicka)

 

Finalistka

(op. E. Siwicka)

 

7.

Języka niemieckiego

1

Kosiło Dominika

-

 

8.

Chemiczny

5

Baranowska Urszula

Karabowicz Małgorzata 

-

 

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Szkoła Podstawowa

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

4

Kryjan Natalia

-

 

2.

Historyczny

8

Ciuchna Justyna

Pochodowicz Marcin

-

-

 

3.

Matematyczny

3

Kryjan Michał 

Kryjan Michał  (B. Stachelek)

Laureat

4.

Przyrodniczy

4

Chociej Ewa

-

 

5.

Informatyczny

1

Kryjan Michał

Kryjan Michał (J. Guziejko)

Laureat

6.

Języka angielskiego

3

Kryjan Michał

Kryjan Michał  (W. Postołowicz)

Laureat

 

 

 

Gimnazjum

 

 

Lp.

Konkurs

Eliminacje szkolne

Eliminacje rejonowe

Eliminacje wojewódzkie

Uwagi

1.

Języka polskiego

7

Kozłowska Natalia

Rydzewska Sylwia

Wiesławska Weronika

Rydzewska Sylwia (M. Glińska)

Finalistka

2.

Języka angielskiego

10

-

-

-

3.

Matematyczny

9

Kozłowska Natalia

Lengiewicz Mateusz

Marcinkiewicz Maciej

Rydzewska Sylwia

Kozłowska Natalia (B. Jakimuszko)

Lengiewicz Mateusz  (B. Stachelek)

Marcinkiewicz Maciej (B. Jakimuszko) 

Finalistka

Finalista

Laureat

4.

Geograficzny

7

Kozłowska Natalia

Marcinkiewicz Maciej  

Marcinkiewicz Maciej (G. Myszkowska)

Finalista

 

5.

Historyczny

7

Baranowska Urszula

Panasewicz Klaudia

Rydzewska Sylwia

Baranowska Urszula (K. Szubzda)

Panasewicz Klaudia (K. Szubzda)

Rydzewska Sylwia (K. Szubzda)

Laureatka

Finalistka

Finalistka  

6.

Biologiczny

3

Gabrel Ewelina

Kopciewski Dawid Wiesławska Weronika

Gabrel Ewelina  (E. Siwicka)

Kopciewski Dawid   (E. Siwicka)

Wiesławska Weronika(E. Siwicka)

Finalistka  

Laureat

Laureat

7.

Informatyczny

6

Marcinkiewicz Maciej

Marcinkiewicz Maciej (J. Guziejko)

Finalista

8.

Chemiczny

6

Kopciewski Dawid

Lengiewicz Mateusz

Kopciewski Dawid  (U. Hryń)

Finalista

 

 

 

Rok szkolny 2012/2013

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

4

Kimborowicz Klaudia

---

---
Lengiewicz Izabela

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

5

Kryjan Michał

---


---

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

---

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

7

Gryko Radosław

---


---

Ciuchna Katarzyna
Kiluk Adam

Wojewódzki Konkurs Historyczny

3

Ciuchna Katarzyna

---

 
---

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

5

Falkowski Damian


Falkowski Damian
(op. Józef Guziejko)Finalista

 

Paszko Izabela
Romanowski Tomasz

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

8

Falkowski Damian

Kryjan Michał
(op. Barbara Stachelek)

Laureat

Kryjan Michał
Lengiewicz Izabela
Wojewódzki Konkurs
z Plastyki

---

---

---

---

 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

6

Buzun Katarzyna

Karabowicz Małgorzata
(op. Marta Kiresnowska)

Laureatka
Iłendo Krzysztof
Jurguć Izabela
Karabowicz Małgorzata
Kimborowicz Klaudia

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

7

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

---

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

8

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Historyczny

3

Urszula Baranowska

Urszula Baranowska
(op. Celina Baranowska)

 
Laureatka

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

6

Bogdzia Patryk


Jakowiec Klaudia
Stankiewicz Maciej

(op. Józef Guziejko)


Laureatka
Finalista

 

Jakowiec Klaudia
Stankiewicz Maciej

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

7

Iłendo Krzysztof

---

---

Stankiewicz Maciej
 
Wojewódzki Konkurs
z Plastyki

---

---

---

---

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

7

Kozłowska Natalia

Kozłowska Natalia
Marcinkiewicz Maciej
Trykozko Izabela

(op. Elżbieta Malewicz)

Finalistka
Laureat
Laureatka

Marcinkiewicz Maciej
Trykozko Izabela

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

---

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

---

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

12

---

---


---

Wojewódzki Konkurs Historyczny

4

Panasewicz Klaudia

Rydzewska Sylwia
(op. Celina Baranowska)

 
Laureatka

Rydzewska Sylwia
 

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

7

Marcinkiewicz Maciej


Marcinkiewicz Maciej

(op. Józef Guziejko)Finalista

 

Rydzewska Sylwia

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

6

Lengiewicz Mateusz

---

---

Marcinkiewicz Maciej
Rydzewska Sylwia
Wojewódzki Konkurs
z Plastyki

---

---

---

---

 

Rok szkolny 2009/2010

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

8

Jurkowski Dawid

Jurkowski Dawid
(op. Ewa Siwicka)


Laureat

Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Historyczny

11

Pochodowicz Urszula

Skrzypko Barbara
Pochodowicz Urszula
Postołowicz Sylwia
(op. Kazimierz Szubzda)

 
Finalistki

Postołowicz Sylwia
Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

9

Kucharska Karolina


Pochodowicz Urszula

Kucharska Karolina
Rydzewska Sylwia
Waszczeniuk Magdalena
(op. Józef Guziejko)


Laureatka
Finalistka
 

 

Pochodowicz Urszula
Rydzewska Sylwia
Waszczeniuk Magdalena

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

7

---

---

---

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

7

Pochodowicz Urszula

Skrzypko Barbara
Pochodowicz Urszula
(op. Elżbieta Malewicz)

Finalistki

Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

10

Jurkowski Dawid

---

---

Pochodowicz Urszula
Skrzypko Barbara

 

Rok szkolny 2008/2009

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

16

Kitlasz Martyna

---


---

Kowalewska Iwona

Wojewódzki Konkurs Historyczny

6

Bojarzyński Przemysław

Bojarzyński Przemysław
(op. Celina Baranowska)

 
Laureat

Kitlasz Martyna
Lengiewicz Sylwia
Rapnicka Paulina

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

7

Kucharska Karolina

---

---

Kopciewski Jakub
Matel Natalia
Pochodowicz Urszula

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

1

Kowalewska Iwona

---

---

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

13

Andrysewicz Izabela

Lengiewicz Sylwia
(op. Elżbieta Malewicz)

Finalistka

Banel Karolina
Lengiewicz Sylwia

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

13


Kitlasz Martyna
 

---

---

Kowalewska Iwona

 

Rok szkolny 2007/2008
 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

13

Bogdzia Kamila

-

 

 

-

Buczyński Radosław

Marcinkiewicz Piotr

Paszko Adam

Wojewódzki Konkurs Historyczny

8

Bienasz Adam

-

 

-

Paszko Adam

Pikus Urszula

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

11

Buczyński Radosław

Kryjan Karol

Marcinkiewicz Piotr

(op. J. Guziejko)

Finaliści

 

Małyszko Mateusz

Marcinkiewicz Piotr

Kryjan Karol

Paszko Adam

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

14

Małyszko Mateusz

-

 

-

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12

Lengiewicz Małgorzata

-

-

Pikus Urszula

Bogdzia Kamila

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

10

Pikus Urszula

-

-

Kryjan Karol

 

Rok szkolny 2006/2007

Nazwa konkursu

 

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

 

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

19

Głębocka Karolina
Łukaszuk Bartłomiej
(op. Małgorzata Mojsak)

-----

-----

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

3

-----------

-----------

-----

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

9

Bienasz Adam Kryjan Karol
Łukaszuk Bartłomiej

(op. Józef Guziejko)

Finalista

Kryjan Karol
Łukaszuk Bartłomiej
Wojewódzki Konkurs Historyczny

6

------------------

------------

------

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

3

------------------

------------

-----

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

4

Małyszko Mateusz
(op. Katarzyna Olechno)

----------

-----

Rok szkolny 2005/2006

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

13

Gliński Przemysław

Kitlasz Łukasz

Krukiel Iwona

Marcinkiewicz Katarzyna

Maksim Monika

(op. Zofia Rudzińska)

 Krukiel Joanna

 Finalistka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

14

Szubzda Piotr

Wróbel Karol

(op. Barbara Stachelek)

 ----------

 ----------

Wojewódzki Konkurs Historyczny

12

Buczyński Przemysław

(op. Kazimierz Szubzda) Gliński Przemysław

(op. Celina Baronowska)

 Gliński Przemysław

 Finalista

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

12

Kowalewski Andrzej

Sołjan Martyna

Wiesławski Łukasz

Wróbel Karol

(op. Grażyna Myszkowska)

 Wróbel Karol

 Finalista

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

8

Kowalewski Andrzej

(op. Katarzyna Olechno)

Maksim Monika

(op.Katarzyna Waśkiewicz)

 ------------

-----------

 

 

Rok szkolny 2004/2005

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

8

Lengiewicz Urszula

Połonowska Magdalena

Zapolska Marlena

(op. Zofia Rudzińska)

Połonowska Magdalena

Finalistka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

8

Baranowski Mateusz

(op. Barbara Jakimuszko)

Falkowski Adrian

(op. Barbara Stachelek)

-

-

Wojewódzki Konkurs Historyczny

6

Baranowski Mateusz

Lengiewicz Urszula

(op. Kazimierz Szubzda)

Baranowski Mateusz

Finalista

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

8

Baranowski Mateusz

Kucharska Magdalena

Połonowska Magdalena

Zapolska Marlena

(op. Grażyna Myszkowska)

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

4

Małyszko Joanna

(op.Katarzyna Waśkiewicz)

-

-

 

Rok szkolny 2003/2004

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

7

Bakun Emilia

Banel Joanna

Bienasz Ewelina

Kopciewska Izabela

Kozłowski Tomasz

Sołjan Magdalena

(op. Zofia Rudzińska)

Kozłowski Tomasz

Kopciewska Izabela

Laureat

Finalistka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

7

Andrysewicz Urszula

(op. Barbara Stachelek)

Kozłowski Tomasz

Kopciewska Izabela

(op. Barbara Jakimuszko)

Kozłowski Tomasz

Finalista

Wojewódzki Konkurs Historyczny

7

Kozłowski Tomasz

Szerenos Sylwia

(op. Celina Baranbowska)

Kopciewska Katarzyna Marcinkiewicz Paweł

Sołjan Aneta

Sołjan Magdalena

(op. Kazimierz Szubzda)

Kozłowski Tomasz

Szerenos Sylwia Marcinkiewicz Paweł

Sołjan Aneta

Sołjan Magdalena

Finalista

Finalistka

Finalista

Finalistka

Finalistka

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

8

Kozłowski Tomasz

Skrzypko Magdalena

Szerenos Sylwia

(op. Małgorzata Szaciło)

Kozłowski Tomasz

Finalista

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

2

-

-

-

 

 

Rok szkolny 2002/2003

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Humanistyczny

16

Kozłowski Tomasz

(op. Zofia Rudzińska, Celina Baranowska)

Bućko Anna

Lachowicz Adrian

Stasiełuk Agnieszka

(op. Zofia Rudzińska, Kazimierz Szubzda)

Kozłowski Tomasz

Laureat

Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

19

Kozłowski Tomasz

(op. Barbara Jakimuszko, Małgorzata Szaciło)

Lachowicz Adrian

Matys Magdalena Rapnicki Marek

Stachelek Rafał

Stasiełuk Agnieszka

(op. Barbara Stachelek, Grażyna Myszkowska)

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

-

-

-

-

 

Rok szkolny 2001/2002

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Humanistyczny

18

Guziejko Ewa

Kopciewski Łukasz

Suchocka Justyna

Tałałaj Monika

(op. Zofia Rudzińska)

Kopciewski Łukasz

Finalista

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

25

Sitko Paweł

Urban Anna

Urban Wojciech

(op. Barbara Jakimuszko

-

-

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

15

Bielawski Paweł

Wasilewska Anna

Sitko Paweł

(op. Grażyna Myszkowska)

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

-

-

-

-

 


 

 

Gimnazjum im. "Solidarności" w Korycinie

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

3

Jurkowski Dawid

Jurkowski Dawid
Rydzewski Bartłomiej
(op. Ewa Siwicka)

Laureat
Laureat

Rydzewski Bartłomiej

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

4

Pochodowicz Urszula

Skrzypko Barbara
(op. Urszula Hryń)


Laureatka

Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

--- --- --- ---

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

11

 

--- ---

---

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

5

---

--- ---

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

3

--- --- ---

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

6

Kozłowska Natalia

Kozłowska Natalia
Pochodowicz Urszula
(op. Małgorzata Glińska)
Finalistka
Finalistka
 

Pochodowicz Urszula

Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

7

--- --- ---
 

Wojewódzki Konkurs Historyczny

9

Baranowska Urszula

---- ---

Kozioł Wojciech

Rydzewska Sylwia

Rydzewski Bartłomiej

Wojewódzki Konkurs Informatyczny 5

Jakowiec Klaudia

Marcinkiwicz Maciej
Pochodowicz Urszula

(op. Józef Guziejko)
Finalista
Finalistka

Kucharska Karolina

Marcinkiewicz Maciej

Pochodowicz Urszula

Stankiewicz Maciej

Wojewódzki Konkurs
z Plastyki
--- --- --- ---

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

6

Kopciewska Kinga

Kopciewska Kinga
Kopciewski Jakub
Lengiewicz Sylwia

(op. Ewa Siwicka)

Finalistka
Finalista
Finalistka
 

Kopciewski Jakub

Lengiewicz Sylwia

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

4

Kowalewska Iwona

Kowalewska Iwona

Lengiewicz Sylwia

(op. Urszula Hryń)

Laureatka

Laureatka

Lengiewicz Sylwia

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

3 --- --- ---

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

9

 

--- ---

---

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

10

Waszczeniuk Izabela

--- ---

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

3

Kitlasz Martyna

--- ---

Matel Natalia

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

7

Lengiewicz Sylwia

Lengiewicz Sylwia

(op. Małgorzata Glińska)

Finalistka
 

Pochodowicz Urszula

Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

5

Lengiewicz Sylwia

Lengiewicz Sylwia

(op. Barbara Jakimuszko)

Finalistka
 

Kopciewski Jakub

Wojewódzki Konkurs Historyczny

8

Bojarzyński Przemysław

---- ---

Kozioł Wojciech

Rydzewska Sylwia

Skrzypko Barbara

Wojewódzki Konkurs Informatyczny 5

Bojarzyński Przemysław

--- ---

Kopciewski Jakub

Kucharska Karolina

Marcinkiewicz Maciej

Wojewódzki Konkurs
z Plastyki
--- --- --- ---

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

8

Bogdzia Kamila

Bogdzia Kamila
Pikus Urszula
(op. Ewa Siwicka)

Finalistka
Finalistka

Pikus Urszula

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

--- --- --- ---

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

--- --- --- ---

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

5

Kowalewska Iwona

Kowalewska Iwona
(op. Wanda Postołowicz)
Laureatka

Kozłowska Marcelina

Lachowicz Marlena

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

--- --- --- ---

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

7

Marcinkiewicz Piotr

Marcinkiewicz Piotr
(op. Grażyna Myszkowska)
Laureat

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12

Lengiewicz Sylwia

Pikus Urszula
(op. Małgorzata Glińska)
Laureatka

Pikus Urszula

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

6

Kryjan Karol

--- ---

Wojewódzki Konkurs Historyczny

6

Bojarzyński Przemysław

---- ---

Paszko Adam

Wojewódzki Konkurs Informatyczny 7

Pochodowicz Urszula

--- ---
Wojewódzki Konkurs
z Plastyki
--- --- --- ---

 

Rok szkolny 2009/2010

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

7

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

3

Łukaszuk Bartłomiej

Łukaszuk Bartłomiej
Paszko Adam
(op. Józef Guziejko)

Finalista
Finalista

Paszko Adam

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

9

Banel Beata

--- ---

Kowalewska Iwona

Lachowicz Marlena

Lengiewicz Małgorzata

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

5

Kozłowska Marcelina

--- ---

Lachowicz Marlena

Siwicka Joanna

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

3

Łukaszuk Bartłomiej

--- ---

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

6

Kryjan Karol

--- ---

Pikus Urszula

 

Rok szkolny 2008/2009

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

4

Banel Magdalena

- -

Karwacka Paulina

Krynicka Paulina

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

6

Marcinkiewicz Rafał

Marcinkiewicz Rafał
Wróbel Karol
(op. Grażyna Myszkowska)
Laureat
Finalista

Wróbel Karol

Wojewódzki Konkurs Historyczny

9

Gliński Przemysław

- -

Kowalewski Andrzej

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

8

Łukaszuk Bartłomiej

-

-

Marcinkiewicz Piotr

Szubzda Piotr

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

10

Maksim Monika

- -

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

5

Krukiel Joanna

Marcinkiewicz Katarzyna
(op. Małgorzata Glińska)
Laureatka

Marcinkiewicz Katarzyna

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

11

Marcinkiewicz Katarzyna

- -

 

Rok szkolny 2007/2008

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

5

Kopciewska Paula

Kopciewska Paula,
 Lengiewicz Urszula

(op. E. Siwicka, K. Rożkiewicz)

 

Finalistki

 

Lengiewicz Urszula

Małyszko Karolina

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

10

Baranowski Mateusz

-

-

Wojewódzki Konkurs Historyczny

9

Baranowski Mateusz

-

-

Gliński Przemysław

Sołjan Maryla

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

14

Falkowski Adrian

-

-

Szubzda Piotr

Marcinkiewicz Katarzyna

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

15

Małyszko Joanna

Małyszko Joanna

(op. W. Postołowicz)

 

Finalistka

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12

Połonowska Magdalena

-

-

Zapolska Marlena

Krukiel Joanna

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

10

Falkowski Adrian

-

-

Sołjan Szczepan

Siniło Joanna

 

 

Rok szkolny 2006/2007
 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

 

Uczestnicy eliminacji rejonowych Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

?

Izabella  Kopciewska

Izabella Kopciewska
Magdalena Skrzypko
(op. Krystyna Rożkiewicz)
Laureatka
Finalistka

Magdalena skrzypko

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

7

Banel Joanna Kozłowski Tomasz
(op. Ewa Bojarzyńska)
Finalista
Izabella  Kopciewska
Kozłowski Tomasz
Sołjan Magdalena
Wojewódzki Konkurs Geograficzny

7

Marcinkiewicz Paweł Marcinkiewicz Paweł
(op. Grażyna Myszkowska)
Laureat
Wynimko Stefan
Wojewódzki Konkurs Historyczny

13

Baranowski Mateusz Baranowski Mateusz
Sołjan Aneta
Szerenos Sylwia
Sołjan Magdalena
(op. Kazimierz Szubzda)
Laureat
Laureatka
Laureatka

Finalistka
Marcinkiewicz Paweł
Sołjan Aneta
Sołjan Magdalena
Szerenos Sylwia
Wojewódzki Konkurs Informatyczny

21

Falkowski Adrian
Kozłowski Tomasz
Wynimko Stefan
(op. Józef Guziejko)
Laureat
Laureat
Gliński Przemysław
Kozłowski Tomasz
Sołjan Szczepan
Wynimko Stefan
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

?

?

MałyszkoJoanna
Wynimko Stefan
(op. Wanda Postołowicz)
Finalistka
Laureat
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

1

-------------------

-------------------

--------

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

16

Andrysewicz Urszula Kozłowski Tomasz
(op. Małgorzata Glińska)
Laureat
Bienasz Ewelina
Kozłowski Tomasz
Połonowska Magda
Wojewódzki Konkurs Matematyczny

2

Kozłowski Tomasz
 
Kozłowski Tomasz
(op. Barbara Jakimuszko)
Laureat

 

Rok szkolny 2005/2006

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

19

Bućko Anna

Kozłowski Tomasz

Lachowicz Aneta

(op. Małgorzata Glińska)

 Kozłowski Tomasz

 Laureat

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

4

Kozłowski Tomasz

(op. Barbara Jakimuszko)

Siniło Dorota

(op. Krystyna Rożkiewicz)

 ---------------------

 ---------

Wojewódzki Konkurs Historyczny

8

Baranowski Mateusz

Marcinkiewicz Paweł

Lachowicz Adrian

Sołjan Aneta

Sołjan Magdalena

(op. Kazimierz Szubzda)

Kozłowski Tomasz

Szerenos Sylwia

(op. Celina Baranowska)

Baranowski Mateusz

Kozłowski Tomasz

Marcinkiewicz Paweł

Lachowicz Adrian

Sołjan Aneta

Sołjan Magdalena

Finalista 

Laureat

Finalista

Finalista

Finalistka

Finalistka

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

4

Bućko Anna

Matys Magdalena

(op. Krystyna Rożkiewicz)

 Bućko Anna

 Laureatka

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

5

-----------

----------

----------

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

-

------------

----------

----------

Wojewódzki Konkurs

Chemiczny

3

Lachowicz Adrian

Siniło Dorota

Stasiełuk Agnieszka

(op. Ewa Bojarzyńska)

 -------------

 ------------

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

7

Lachowicz Adrian

Lachowicz Aneta

Wynimko Stefan

 Lachowicz Adrian

Wynimko Stefan

 Finaliści

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

----------

------------

-----------

----------

 

Rok szkolny 2004/2005

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

17

Guziejko Ewa

Jatrzębiec-Święcicka Agnieszka

Kozłowski Tomasz

Suchocka Justyna

Tałałaj Monika

(op. Małgorzata Glinska)

Wasilewska Anna

(op. Elżbieta Malewicz)

------------

----------

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

5

Kopciewski Łukasz

(op. Krystyna Rozkiewicz)

Kozłowski Tomasz

(op. Barbara Jakimuszko)

-----------

---------

Wojewódzki Konkurs Historyczny

11

Baranowski Łukasz

Sitko Paweł

Siwicki Tomasz

(op. Kazimierz Szubzda)

Kozłowski Tomasz

(op. Celina Baranowska)

Siwicki Tomasz

 Finalista

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

9

Bućko Anna

Siniło Joanna

(op. Krystyna Rożkiewicz)

-----------

---------

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

5

Sitko Paweł

Siwicki Rafał

Szczuka Rafał

(op. Grażyna Myszkowska)

----------

----------

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

----------

-----------

-----------

----------

Wojewódzki Konkurs

Chemiczny

6

Kopciewski Łukasz

Sitko Paweł

(op. Ewa Bojarzyńska)

Kopciewski Łukasz

Finalista

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

14

Guziejko Ewa

Kopciewski Łukasz

Lachowicz Adrian

Siwicki Tomasz

Wynimko Stefan

(op. Wanda Postołowicz)

Wynimko Stefan

Finalista

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

1

Urban Anna

(op. Grzegorz Ziółkowski)

Urban Anna

Finalistka

 

Rok szkolny 2003/2004

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

Kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

15

Banel Magdalena

Bojarzyńska Marta

Kryjan Karolina

Szypulski Dawid

Tałałaj Weronika

Urban Katarzyna

(op. Małgorzata Glińska)

Tałałaj Weronika

Finalistka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

5

Kopciewski Łukasz

(op. Krystyna Rożkiewicz)

-

-

Wojewódzki Konkurs Historyczny

5

Baranowski Łukasz

Rapnicki Andrzej

Siwicki Tomasz

(op. Kazimierz Szubzda)

-

-

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

6

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

4

Banel Magdalena

Bojarzyńska Marta

Matel Karolina

Tałałaj Weronika

(op. Grażyna Myszkowska)

-

-

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

2

-

-

-

Wojewódzki Konkurs

Chemiczny

8

Gliński Marcin

Rapnicki Andrzej

(op. Ewa Bojarzyńska)

Gliński Marcin

Finalista

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

9

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

4

Wołowicz Łukasz

(op. Grzegorz Ziółkowski)

Wołowicz Łukasz

Finalista

 

Rok szkolny 2002/2003

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

Kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

12

Bojarzyńska Marta

Kryjan Karolina

Michelis Marta

Siwicka Urszula

Szypulski Dawid

(op. Małgorzata Glińska)

Szypulski Dawid

Finalista

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

1

Żynel Dariusz

(op. Barbara Jakimuszko)

-

-

Wojewódzki Konkurs Historyczny

12

Lech Przemysław

Sołjan Marcin

Rapnicki Andrzej

Szubzda Marcin

(op. Kazimierz Szubzda)

-

-

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

5

Kryjan Karolina

(op. Krystyna Rożkiewicz)

-

-

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

3

Żynel Dariusz

(op. Grażyna Myszkowska)

-

-

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs

Chemiczny

4

Gliński Marcin

Michelis Marta

Rogalewska Małgorzata

(op. Ewa Bojarzyńska)

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

-

-

-

-

 

Rok szkolny 2001/2002

 

Nazwa konkursu

Ilość uczestni-

ków w eliminac-

jach szkolnych

Uczestnicy eliminacji rejonowych

Uczestnicy eliminacji wojewódzkich

Wynik w eliminacjach wojewódz-

kich

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

8

Banel Katarzyna Baranowski Rafał

Gliński Wiktor

Lewkowicz Agnieszka

Siedlecka Agata

(op. Małgorzata Glińska)

Siedlecka Agata

Finalistka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

13

Baranowski Rafał

Gliński Wiktor

(op. Krystyna Rożkiewicz)

-

-

Wojewódzki Konkurs Historyczny

8

Baranowski Rafał

Bojarzyński Adam

Lengiewicz Ewelina

(op. Kazimierz Szubzda)

-

-

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

3

Banel Katarzyna

(op. Krystyna Rożkiewicz)

-

-

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

2

Łukaszuk Mateusz

(op. Ewa Bojarzyńska)

-

-

Wojewódzki Konkurs

Chemiczny

3

Baranowski Rafał

(op. Ewa Bojarzyńsla)

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

3

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

1

-

-

-