Nauka programowania zagościła na dobre w naszej szkole.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego. Jest on realizowany przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej. Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie nauczania programowania i stworzenie warunków do wprowadzenia nauki programowania w klasach 1-3. W nowej podstawie programowej umiejętność programowania stanowi element powszechnego kształcenia i  jest częścią edukacji informatycznej.

Projekt w naszej szkole rozpoczął się w styczniu 2018r. od szkolenia nauczycieli. Obecnie trwają zajęcia z uczniami na macie do kodowania. Nauczyciele prowadzą zespołowe gry na macie z wykorzystaniem kostek, liczb, kubeczków, obrazków. Dzieci uczą się odczytywania współrzędnych, tworzenia  kodów, kodowania z warunkiem, doskonalą umiejętność określania kierunków. Ogromną radość sprawiły uczniom zabawy z kolorowymi kubeczkami: układanie budowli według podanych instrukcji, tworzenie symetrycznych wzorów, układanie kolorowych obrazków na podstawie instrukcji słownej (wiersza) czy kubeczkowe „sudoku”. Na każdych zajęciach uczniowie odkodowują ukryte obrazki, wyrazy, zdania, przysłowia. Prowadzone ćwiczenia łączą kodowanie z rozwijaniem kompetencji matematycznych, ortograficznych i językowych. Zajęcia z kodowania  uczą logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, a także rozwijają kreatywność dzieci.